Ukategorisert

Unge Høyre refser Stavanger Høyre

Høyre er imot eiendomsskatt, men Liberaleren har pekt på flere kommuner der Høyre har stemt for denne skatten. Nå reagerer Unge Høyre på den politiske kursen i Stavanger, der Høyre har vært med på å innføre eiendomsskatt.

–Høyre har et klart standpunkt mot eiendomsskatt. Det er fordi vi skjønner at det er urettferdig å skatte folk fordi de har et sted å bo, uttaler nestleder i Unge Høyre, Stefan Heggelund.

Han reagerer på at Høyre i Stavanger har innført eiendomsskatten, til tross for at de ikke trenger det.

–Stavanger er Norges kanskje rikeste bykommune. Når Oslo klarer seg uten eiendomsskatt vil i alle fall Stavanger gjøre det. Det betyr at det er dobbelt unødvendig å innføre skatten. For det første er det prinsipielt galt, for det andre trenger de ikke den inntekten, fortsetter Heggelund.

Nestlederen mener dette er med på å svekke Høyres troverdighet som et parti for et lavere skatte- og avgiftstrykk, ifølge Unge Høyre på nett.

Det er uforståelig at høyrepolitikere i skattespørsmål ikke klarer å følge opp valgkampløfter.

Mest lest

Arrangementer