Ukategorisert

Debattserie om integrering

Liberaleren vil dra igang en artikkelserie om integrering, basert på bidrag fra gjesteskribenter. Personer med flerkulturell bakgrunn er spurt, og flere har takket ja.


Hva er galt med norsk integreringspolitikk – og hva er bra? Hva bør gjøres? Hva bør innvandrere gjøre – og nordmenn? Og ikke minst: Hva kan gjøres på dette området – uten at staten gjør det?

Dette er blant de spørsmålene vi har bedt et utvalg inviterte personer om å kommentere i sine artikler. Vi håper efterhvert å kunne få utkrystallisert hva god liberal og liberalistisk integreringspolitikk kan bestå i.

Og ikke minst håper vi Liberalerens lesere bidrar i debatten.

Mest lest

Arrangementer