Diverse, Magasin

Hvorfor skal staten bestemme over radiodrift?

Radio 1 har drevet nærradiovirksomhet i 25 år. Nå kan det være slutt. For Medietilsynet har nå tildelt konsesjoner for de neste syv årene. 180 ansatte kan miste jobben.


Det er Medietilsynet som tildeler konsesjoner til nærradiodrift. Konsesjon er en tilladelse som staten gir til personer/firmaer som ønsker å drive næringsvirksomhet.

Medietilsynet er en statlig etat under Kulturdepartementet, der Trond Giske er ansvarlig statsråd. Tilsynet ble opprettet 01.01 2005, med den tidligere stortingsrepresentanten Tom Thoresen fra Ap som direktør.

Radio 1 er altså en nærradiostasjon som har vært på luften i 25 år, og har ca 180 ansatte. Radio 1 har bygget opp en stor kompetanse, men nå vil altså staten ødelegge bedriften, og spre kompetansen for alle vinder. Ifølge Kampanje mister stasjonen retten til å sende i Oslo og Trondhjem.

Medietilsynet opplyser på sine hjemmesider at det var anken i forbindelse med tildelingen av konsesjoner i 2008 som nå er avgjort. Anken gjelder de komersielle nærradiostasjonene. Mer om tildelingen finner du her.

Radio 1 vil naturligvis kjempe for sin rett til å beholde konsesjonen.

bg_oslo2

For Liberaleren er det naturligvis ikke viktig hvem som driver nærradio. Det vi stusser over, er at staten skal ha makt til å bestemme hvem som skal forsøke å tilby sitt produkt i markedet.

Sentralt i liberalismen står avtalefriheten. Det vil si at to parter kan inngå en frivillig avtale, der den ene gir fra seg noe man har produsert – og den som tar imot gir et vederlag for produktet eller tjenesten. I vår moderne verden er det som oftest penger. Vilkårene for avtalen er en sak mellom partene, der ingen andre trenger å bry seg.

Men staten bryr seg. Den hevder til og med sin rett til å bestemme hvem som skal få lov til å tilby deg sine varer og tjenester. Dette betyr at du ikke får dét utvalget du kunne hatt, om staten hadde latt være å blande seg inn.

For som kjent; når du regulerer noe er det de som tilpasser seg reguleringene som overlever – og ikke nødvendigvis den varen eller tjenesten kunden faktisk vil ha. For staten trenger jo ikke ta hensyn til om kunden faktisk er fornøyd, eller om varen/tjenesten har bra kvalitet. Staten setter opp sine egne kriterier, og fordeler altså konsesjoner efter disse.

Liberaleren mener markedet, det vil si du og jeg, er bedre istand enn staten til å vurdere hvilke radiokanaler vi vil høre på, og hva vi vil høre på radio.

Derfor burde hele systemet med radiokonsesjoner avvikles.

Send gjerne en epost til kulturminister Trond Giske, og fortell ham dette. Du kan sende epost til ham her.

Tags:

,
17 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simen Eide
13 years ago

Et moment ved radio har jeg lurt på. Finnes det ubegrensede frekvenser man kan sende på, eller ble konsesjonssystemet laget fordi det kun finnes et begrenset antall frekvenser å sende på? Hva med digitalt?

Gunnar Andreassen
13 years ago

Er ikke ubegrenset med plass, virker uansett som konsesjonsordninga må reformeres, blir for mye kaos og usikkerhet for radiokanalene.

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Pleym: Du er vel ikke overrasket over at sosialister(av ulik valør)ser det som sin hovedoppgave å styre og regulere menneskers liv? Dette gjelder selvsagt også radiodrift! En tankegang som ligger bak mye av sosialistenes/kollektivistenes handlinger er at ressurser er «felleskapets» eiendom, og må forvaltes av «samfunnet» (les:Staten). Radiobølger er elektromagnetiske bølger og inngår således i de 4 kreftene som (iht standardmodellen) former naturen/kosmos. Aps Hallvard Bakke hevdet i sin tid at radiobølger er statens eiendom og skal forvaltes av et departement og et medietilsyn. Dvs.: Staten (Det kongelige norske lutherske arbeiderparti)EIER en av de 4 naturkrefter!!!! En logisk konskvens at… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Det er med andre ord bare å sende epost til kulturministeren og be ham slutte å forsøke å styre naturkreftene!

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Efter norsk tradisjon er kulturministeren «vår herres» juniorrepresentant. (Nr. 2, efter kongen).

Giske tar nok ikke cue fra noen sølle liberalere!

trackback
13 years ago

[…] resten av artikkelen her. Vurdert til: av 0 […]

Pleym
Pleym
13 years ago

Nei, ikke fra noen, men kanskje fra mange?

EHem!
EHem!
13 years ago

For å peke på det opplagte her..
Hadde ikke staten styrt hvem som fikk bruke de ulike radio/TV frekvensene, kunne et selskap tatt alle frekvensene…
Så dette altså er et område som krever en statlig regulering fordi; først til mølla prinsippet ikke fungerer når ressursene er så begrenset.
Åjada statlige regulering av massemedia virker skummelt, men alternativet er værre…

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Det er vel langt flere frekvenser enn dem som pt er i bruk. Staten avgjør altså ikke bare hvem som får sende, men totalt antall kanaler.

EHem oppviser forøvrig den tradisjonelle norske statsnaivismen: Staten er summen av befolkningen som med kjærlig og faderlig hånd deler likt ut, eller på vegne av «oss alle» adm. f.eks. ressursbruk.
(I alle diktaturer, før og nu, er det staten/partiet som far som er fremherskende).

En klassisk, og småbarntrassig, innvending er: Tenk om private kjøper opp alt!
Hva så!

Pleym
Pleym
13 years ago

Oppstår et privat monopol i et uregulert marked er det fritt for hvem som helst til å starte opp en konkurrent.

Staten kan tildele seg selv monopol, og samtidig sørge for forbud mot og straff til den som utfordrer monopolet.

Det er en ganske stor forskjell.

Trond
Trond
13 years ago

Ok… La meg bare få lov til å presisere en liten ting her….

NÆRradioene gikk ut på 80-tallet et sted. Det heter LOKALRADIO eller REGIONSRADIO. Nærradio høres ut som en gjeng med frivillige medarbeidere som sveiver bingokuler og sender en gang i uken.

EHem!
EHem!
13 years ago

Kjære Plyem; i de fleste market kan andre marketsaktører bare starte opp en konkurent, men innen radio/tv har man et begrenset antall frekvenser som kan benyttes. Viss jeg setter opp en sender som tar hele frekvensbandet, så kan ikke noen andre bare starte opp sin egen radio, da dette bare vill føre til signalstøy. Ergo radio/tv kan ikke styres av markede, fordi en hver mann kan sette opp sin egen sender å ødelegge for de andre som prøver å sende.
Altså uten å regulere hvem som har rett til de ulike frekvensene via lov ville ikke radio/tv kunne eksistert!

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

A: Antall frekvenser/kanaler kan økes drastisk i forhold til dem som er i bruk. I dag kan man motta/abbonere på (i mitt område) over 100 TV-kanaler! Dette skyldes markedet og ikke staten. Hvis Ap/SV/SPKrF/RV så hadde vi kun hatt NRK. B: Jeg mener at frekvenser/kanaler kan omsettes slik fast eiendom avhendes.Statens rolle blir da å beskytte eiendomsretten, hvori inngår at man kan benytte sin eiendom på en rasjonell måte.(Forhindre at andres utnyttelse av sin eiendom ikke forhindrer egen ditto). C: Én løsning på frekvenstildeling kan være loddtrekning. Nå kanalene er tildelt, omsettes de som en vanlig vare. D: Innholdet i… Read more »

Geir Bergersen
Geir Bergersen
13 years ago

Da det i mine øyne er noen luker i både Hr. Sandal og Hr.Pleym sin faktaforståelse vil jeg bare påpeke følgende. 1) Man kan selvfølgelig bestride nasjonal jurdiksjon til radiobølger. Historisk sett var det til ute på 1920-tallet fritt frem for forskjellige private radiostasjoner i Norge. Den norske telegrafbestyrelsen erobret retten til å regulere dette rundt første verdenskrig, men fram til etter annen verdenskrig var det en senderkamp mellom forskjellige nasjonale sendere på lang og kortbølge. Det var altså først i etterkrigstiden det ble anerkjent at nasjonalstaten har rett til å regulere radiobølgene innenfor nasjonalstatens grenser. Grunnlaget for denne internasjonale… Read more »

A.
A.
13 years ago

Husker godt den gang Willock-regjeringen slapp til nær-radioene. Den gang ble det hevdet fra ingeniør-hold i Televerket at det ikke var plass til andre enn NRK sine sendinger i FM-båndet. Men disse statsansatte «politiske ingeniørene» ble heldigvis ikke tatt hensyn til. En vanlig FM-mottaker kjøpt inn de siste 10-15 årene kan uten problemer ta inn stasjoner som ligger «tett som hagl». Helt greit med selvpålagte kollektive kjøreregler for signalstyrke, men derifra bør myndighetene holde seg unna. Denne Radio-1 saken demonstrerer for alle at Medietilsynet og deres klakkører i Post- og Teletilsynet og Kulturdepartementet driver ren og skjær systematisk sprøyt. Spar… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Geir, mener du at Staten v/Giske skal bestemme hva som skal sendes, og når, og til hvem – via konsensjonsvilkårene?

Geir Bergersen
Geir Bergersen
13 years ago

Nei, jeg ser ingen grunn til at Giske eller i sin tid Langslet skal regulere medieinnholdet, påbudet f.eks om lokalt innhold som det sitter en gjeng med konsulenter i Medietilsynet og regner ut er kun sminke. Resultatet er at Svein Larsen og Kalle Lisberg får strømlinjeformet sine søknader slik at de får øke sin horisontale og vertikale markedsintegrasjon. Men jeg tror heller ikke at kapitaltilgang er det samme som ytringsfrihet. Hvis radiobølger til bruk for TV, Radio eller mobilsendinger kun skal gå til de som byr mest for frekvensene, får vi et medietilbud kun til massemarkedet. Jeg er opptatt av… Read more »

Fra arkivet

 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Har du betalt «forsikring» hos staten?Har du betalt «forsikring» hos staten?
  Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.