Diverse, Magasin

Hvorfor skal staten bestemme over radiodrift?

Radio 1 har drevet nærradiovirksomhet i 25 år. Nå kan det være slutt. For Medietilsynet har nå tildelt konsesjoner for de neste syv årene. 180 ansatte kan miste jobben.


Det er Medietilsynet som tildeler konsesjoner til nærradiodrift. Konsesjon er en tilladelse som staten gir til personer/firmaer som ønsker å drive næringsvirksomhet.

Medietilsynet er en statlig etat under Kulturdepartementet, der Trond Giske er ansvarlig statsråd. Tilsynet ble opprettet 01.01 2005, med den tidligere stortingsrepresentanten Tom Thoresen fra Ap som direktør.

Radio 1 er altså en nærradiostasjon som har vært på luften i 25 år, og har ca 180 ansatte. Radio 1 har bygget opp en stor kompetanse, men nå vil altså staten ødelegge bedriften, og spre kompetansen for alle vinder. Ifølge Kampanje mister stasjonen retten til å sende i Oslo og Trondhjem.

Medietilsynet opplyser på sine hjemmesider at det var anken i forbindelse med tildelingen av konsesjoner i 2008 som nå er avgjort. Anken gjelder de komersielle nærradiostasjonene. Mer om tildelingen finner du her.

Radio 1 vil naturligvis kjempe for sin rett til å beholde konsesjonen.

bg_oslo2

For Liberaleren er det naturligvis ikke viktig hvem som driver nærradio. Det vi stusser over, er at staten skal ha makt til å bestemme hvem som skal forsøke å tilby sitt produkt i markedet.

Sentralt i liberalismen står avtalefriheten. Det vil si at to parter kan inngå en frivillig avtale, der den ene gir fra seg noe man har produsert – og den som tar imot gir et vederlag for produktet eller tjenesten. I vår moderne verden er det som oftest penger. Vilkårene for avtalen er en sak mellom partene, der ingen andre trenger å bry seg.

Men staten bryr seg. Den hevder til og med sin rett til å bestemme hvem som skal få lov til å tilby deg sine varer og tjenester. Dette betyr at du ikke får dét utvalget du kunne hatt, om staten hadde latt være å blande seg inn.

For som kjent; når du regulerer noe er det de som tilpasser seg reguleringene som overlever – og ikke nødvendigvis den varen eller tjenesten kunden faktisk vil ha. For staten trenger jo ikke ta hensyn til om kunden faktisk er fornøyd, eller om varen/tjenesten har bra kvalitet. Staten setter opp sine egne kriterier, og fordeler altså konsesjoner efter disse.

Liberaleren mener markedet, det vil si du og jeg, er bedre istand enn staten til å vurdere hvilke radiokanaler vi vil høre på, og hva vi vil høre på radio.

Derfor burde hele systemet med radiokonsesjoner avvikles.

Send gjerne en epost til kulturminister Trond Giske, og fortell ham dette. Du kan sende epost til ham her.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer