Diverse, Magasin

FrP og SV sammen – mot muslimske privatskoler

De to motpolene FrP og SV finner hverandre nå, i en felles kampsak: Nei til muslimske privatskoler. Av hensyn til integreringen.


SV er mot private innslag i skolesektoren generelt, og vil på sikt avvikle de religiøse friskolene. Muslimer og kristne må ha en felles arene; som skal være den offentlige skolen.

FrP har generelt vært svært positive til større innslag av private skoler, men valgte i Oslo bystyre nylig å gjøre felles sak med de røde partiene. De sistnevnte ville ikke ha privatskole. FrP ville ikke ha muslimsk privatskole.

Helge Simmones i Vårt Land mente i en kommentar at FrP er på ville veier.

Mens SV ihvertfall er konsekvente i sin motstand mot alt som er privat, og som utfordrer skattefinansierte offentlig eiede tjenester, er FrP inkonsekvente i sitt forsvar for private løsninger.

De to partiene er ihvertfall enige at når det gjelder integreringspolitikk er det nødvendig med offentlige løsninger. Ihvertfall på skolesektoren.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
13 years ago

På en måte tragisk for konsekvensen av sak-til-sak beslutning blir at Frp vinner (og religioner/folkeslag Frp ikke liker taper).

SV er prinsippielle så kan man være uenig i prinsippene, Frp er bare opportunistiske.

bigboyen
bigboyen
13 years ago

Jeg forstår ikke hvorfor ikke man kaller Frp rasistiske, det her er et bevis på at de forskjellsbehandler på grunn av religion. Frp er nok brunere nå enn de har vært tidligere, og de kan være det fordi alle de andre partiene ikke tør å ta et oppgjør – fordi strategene i partiene mener at bare Frp tjener på det. Jeg vet egentlig ikke om det er verst å være rasistisk eller å være opportunistisk. Jeg er glad jeg slipper å stemme på disse kynikerne i alle forskjellige politiske farger. Og det er bare flott at SV viser sitt sanne… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Artikkelforfatteren har utvilsomt rett når han påpeker FrP’s åpenbart inkonsekvente holdning i forhold til skoler eid og drevet av folket. Enten så får man være imot folkeeide skoler, eller så får man være for dem, uansett hvilke folk som eier eller driver dem. Jeg skulle likt å høre Bigboyens definisjon av begrepet «rasist». For meg handler rasisme om å forskjellsbehandle mennesker utifra etnisk tilhørighet eller seksuell legning. Slik er også den straffe- og folkerettslige definisjon av begrepet. Det betyr at man, hvis man forskjellsbehandler folk på bakgrunn av forhold den enkelte ikke kan påvirke, kan man kalles rasist. Det virker… Read more »

bigboyen
bigboyen
13 years ago

Utvilsomt er å ha forskjellige regler pga personers religiøse tro rasisme. Akkurat som det vil være rasisme å si at om man er med i et spesielt politisk parti så skal man ikke ha samme rettigheter som andre. Det er rasisme å gjøre forskjell på bakgrunn av religiøs overbevisning, politisk overbevisning, eller kulturell oppfatning. (men det skal selvsagt ikke bety at man ikke skal følge de lover som er demokratisk vedtatt, selvom jeg gjerne vil ha mer rettigheter som ikke kan overprøves enn det er i dag) Om jøder ikke hadde fått lov å bosette seg i Norge så har… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Er man rasist hvis man krenker noens religiøse praksis også?
I så fall; pastor X mener det er itråd med Bibelens lære å forføre konfirmantene i sakrestiet. Jeg kritiserer ham for det. Er jeg da rasist? Hvis nei, hvorfor ikke?

bigboyen
bigboyen
13 years ago

Selvsagt ikke, men om du argumenterer for at han ikke skal ha samme rettigheter som deg pga hans religion så er du det. Men at du er uenig, og har lov å si det er en selvfølge. Og i det her tilfelle så er det vel han som begår et lovbrudd;)

Nyx
Nyx
13 years ago

Bibboyen. En ting er å være uenig med FrP i at de ikke er konsekvente her. Du skal vel forresten se de har en pragmatisk begrunnelse for det om integrering. Det å gå inn for integrering er vel det motsatte av rasisme, ikke sant? Nei, jeg tror man får spare begrepet rasisme til man kommer over virkelig rasisme. Det er mange som ikke klarer å sortere mellom begrepene her, og folks alminnelige sviktende dømmekraft er en viktig grunn til at kulturmarxistenes debatteknikk funker så godt. De som tviler på sin egen dømmekraft blir usikre og vet ikke helt hva de… Read more »

bigboyen
bigboyen
13 years ago

Vi er tydelig uenig om begrepet, og når du gjør det så snevert så vil det bare være et par nynazister som vil gå inn i begrepet rasisme. Og det er jo veldig behagelig for de som argumenterer i det brune landskapet. Så jeg tror det er bevist å prøve å å forminske begrepet til at det ikke kan brukes, og desverre så har man gjennom lovverket gjort de rasistiske kreftene en kjempetjeneste. Ved å gjøre rasistiske meninger ulovelige, så er det blitt så snevert at om man ikke kan bli dømt for det, så kan man påstå at man… Read more »

Weedar
Weedar
13 years ago

Eivind Knutsen: Å hevde at folk ganske enkelt kan velge bort sitt livssyn er tåpelig. Ateister mener materie ligger til grunn for bevissthet. Teister mener bevissthet ligger til grunn for materie. Jeg tror ingen av partene bare kan bestemme seg for mene det motstatte, selv om det hender at folk skifter standpunkt. Nå er det populært å stemple all religion for irrasjonell ønsketenkning, kanskje med rot i frykt for døden eller manglende vilje/evne til å ta den harde virkeligheten inn over seg. Men det er tvilsomt om det er dialog med tenkende, religiøse mennesker som har ledet til slike holdninger.… Read more »

Fra arkivet

 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.