Ukategorisert

Aylar Lie og Ari Behn på Stortinget?!

Det kan skje, hvis velgerne strømmer til Samfunnspartiet ved stortingsvalget i september. En rekke kjente personer er ført opp på partiets valglister i ulike fylker – uten å være spurt.


Det er VG og NRK Østlandssendingen som forteller om hvilke spenstige personer som kan skape liv på Stortingets talerstol efter valget.

Blant dem er altså Aylar, Ari Behn, Espen Thoresen osv., Otto Jespersen, Alex Rosén, Vendela Kirsebom, og Mia Gundersen.

Ifølge Østlandssendingen har Samfunnspartiet gjort det til et varemerke å føre personer opp på sine valglister, uten å spørre på forhånd. Det er kanskje dårlig takt og tone, men slett ikke ulovlig.

Det er Valgloven som gir kriteriene for å slippe å stå på liste ved ulike valg. Nærmere bestemt § 3-2:

«§ 3-2. Rett til å kreve fritak fra stortingsvalg

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til Stortinget har

a) den som er stemmeberettiget i et annet valgdistrikt enn der vedkommende er satt opp som kandidat på listeforslag,
b) den som har møtt som representant på alle Storting etter forrige valg, og
c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av.

(2) Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist fylkesvalgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes av listeforslaget.

(3) En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig melding om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding om valget fra fylkesvalgstyret. Ellers anses valget mottatt.

Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 46 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 715).»

Den enkleste måten å unngå å stå på en valgliste for et parti/en organisasjon man ikke har noe sammenfallende synspunkter med, er å melde seg inn i et politisk parti. Det kan jo være en liten sjanse for at du bor et annet sted enn der du er satt opp på valgliste, og det er de færreste av oss som har vært innvalgt på Stortinget.

Håndslag til nye partier – eller til de eksisterende?
Det er ikke godt å vite hva Stortinget tenkte da denne paragrafen ble utformet. På den ene siden kan innholdet ses på som et håndslag til nye partier. Man kan altså enkelt lage seg en valgliste med personer som ikke er spurt. Forutsatt at man har et parti med eksisterende fylkeslag i fylket man har tenkt å stille liste. Hvis ikke, må man ta seg bryderiet med å samle inn 500 underskrifter pr. fylke.

På den annen side kan unntaksbestemmelsene ses på som et forsøk på kunstig åndedrett til de etablerte partiene, som i årevis har slitt med synkende medlemstall.

Jeg har selv klart å overbevise min mor om å melde seg inn i et parti. Det var i 1995. Jeg hadde meldt meg ut av FrP året før, og FRIdemokratene, som jeg var 1.kandidat for ved fylkestingsvalget i Akershus i 1995 var intet parti – men en politisk organisasjon. Noen kunne altså bruke navnet mitt på sin liste. Derfor sa jeg ja til å stå på Venstres liste ved kommunevalget. Og forklarte i avisinnlegg i lokalavisen om hvorfor; ovennevnte bestemmelser om fritak i Valgloven. Jeg vet ikke om det førte til noen masseinnmeldelser i lokale partier. Men å melde seg inn i et parti er altså den eneste realistiske fritaksgrunnen de aller fleste kan ha, for å gardere seg mot slikt som nå skjer med blant annet Aylar Lie og Ari Behn.

Så spørs det om vi får se kongens svigersønn som ferskt partimedlem noe sted.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer