Ukategorisert

Personvern «ikke den varmeste poteten» på Ap-landsmøtet

Dette ifølge AP-medlem, landsmøtedelegat og profilert blogger Fredrik Mellem. Det er nå tredje dagen siden flere LM-delegater fikk epost fra Liberaleren. Kun én har svart. Og Mellem, pr. blogg.


Aps programutkast har ingen formuleringer om personvern. Så Mellem har absolutt sine ord i behold om at personvern ikke er den varmeste poteten Ap-landsmøtet. De er nok mer opptatt av å hylle Gro Harlem Brundtland og Haakon Lie.

Ap har i regjering vært påfallende utydelige om sitt syn på om EUs datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov, eller ikke. Ap var knapt synlige da debatten var på sitt heteste, på eftervinteren og i juni ifjor. Isteden har regjeringen passet på å uttrykke bekymring fordi den borgerlige regjeringen i Sverige har fått vedtatt FRA-loven.

Det forelå kun ett endringsforslag om personvern til Aps landsmøte. «Personvernet er en grunnleggende rettighet som er sentral for et fritt og demokratisk samfunn.» En typisk besvergelse av en programformulering. En selvfølgelighet. Men hva innebærer det rent konkret? Sikkert ufarlig nok til å bli vedtatt.

Men: Det er behov for presisering! For konkretisering! Derfor har Liberaleren overfor flere landsmøtedelegater bedt om at følgende bringes inn i redaksjonskomiteen for programbehandlingen:

«Ap vil arbeide mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og vil om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen”

Følgende epost er avsendt:

«Jeg skriver til deg for å yttrykke min bekymring for at Arbeiderpartiets syn på EUs datalagringsdirektiv ikke kommer frem klart og tydelig i utkastet til partiprogram for neste stortingsperiode.

Som kjent har EU-domstolen ikke gitt Irland medhold i saken som var anlagt mot EU-kommisjonen. Domstolens uttalelse er klar: Direktivet må innføres.

Datalagringsdirektivet er det til nå kraftigste angrepet på personvernet i Norge.

Jeg håper at du kan bidra til at Arbeiderpartiets holdning til datalagringsdirektivet kommer klart og tydelig frem i partiprogrammet.

Jeg tillater meg å foreslå: “Ap vil arbeide mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og vil om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen”

Med optimistisk personvernhilsen”

Eposten er fra meg sendt til: Statsråd Anniken Huitfeldt, Akershus Ap v/Sverre Myrli, samt Akershus Aps delegater Anita Orlund, Gorm Kjernli, Siri Hov Eggen, og Tonje Brenna. I tillegg ble den sendt til kulturminister Trond Giske, AUF-leder Martin Henriksen, samt Oslo-delegatene Håkon Haugli og Fredrik Mellem.

Den eneste som har svart meg direkte er AUF’er Tonje Brenna. Takk, Tonje!

I tillegg svarte Fredrik Mellem da jeg purret ham med et spørmål efter en av hans bloggposter fra landsmøtet.

Det er nødvendig at presset holdes oppe, slik at Ap-delegatene minnes om at noen velgere også er opptatt av personvern. Muligens er ikke den typiske Ap-velger så opptatt av temaet. Dét kan jo forklare den lunkne responsen, og at temaet ikke er synlig i programutkastet. Men det er litt pussig likevel. AUF-leder Martin Henriksen har vært medlem av programkomiteen, og AUF har vært med i ungdomsoppropet mot direktivet.

Det er tydelig at det er nødvendig å fortsette epostkampanjen rettet mot Aps landsmøte. En kampanje som har støtte av flere bloggere.

Delta du også!

Mest lest

Arrangementer