Diverse, Magasin

Skatt er et verdispørsmål!

Sjelden har Liberalerens redaksjon vært gladere enn da Unge Høyre-leder Henrik Asheim skrev en bloggpost med tittelen «Skatt er et verdispørsmål.» Vi kunne ikke vært mer enige! Men vi regner med at venstresiden vil komme løpende med sin harselas.


Vi regner med at Asheim er kapabel til å forsvare seg selv. Men la oss bare kort poengtere følgende: Med «verdispørsmål» menes ikke verdier i kroner og øre. Poenget for liberalister er hvilke verdier man mener samfunnet skal basere seg på; respekt for individets eiendomsrett, avtalefrihet, og at staten skal ha begrensede oppgaver og klare grenser for sin virksomhet – eller om samfunnet skal basere seg på at folkevalgte har en blankofullmakt til å blande seg inn i andre menneskers liv og detaljstyre det.

Liberaleren er helt klare på våre verdier: Vi velger individuelle rettigheter, maktfordelingsprinsippet, begrenset statsmakt. Dette er grunnleggende verdier som samfunnet bør bygge på.

Mest lest

Arrangementer