Diverse, Magasin

Festina lente, sier Sponheim

Venstre-leder Lars Sponheims ja utløste ingen jubelbrøl eller gråtescener på partiets landsmøte i Stavanger. Han omfavner EU som et freds- og demokratiprosjekt, og avviser at SPs smørpriser er grunn god nok til å si nei. Sponheim vil sannsynligvis stemme ja ved neste folkeavstemning, men har meget god tid.


Det er igrunnen merkelig at partilederens standpunkt til norsk medlemskap i EU skal skape så store forventninger i og rundt et parti som er så delt og har en så dramatisk forhistorie i denne saken at det aldri kan bli noen kamporganisasjon på hverken den ene eller den andre siden.

Lars Sponheims ja er egentlig et «nei nå, men ja når det blir aktuelt. Og det blir lenge til.» Slik skaper man ingen entusiasme. Her er det ingen omvendt mann som står frem med glød og overbevisning om sitt nye standpunkt. Tvert imot ber han nærmest om unnskyldning for å ha skiftet standpunkt. Slik sett kunne han nok ikke gått inn i Arve Thorviks organisasjon «Fra nei til ja» fra forrige EU-kamp.

Det minner meg om at jeg har en EU-pin som jeg tok på meg på mitt siste FrP-landsmøte (Dolkesjø). Der vedtok landsmøtet på første dag, med 2/3 flertall å abdisere i EU-saken. Landsstyret skulle gi partiet et standpunkt i EU-saken litt senere på året. Landsmøtet skulle ikke ta noe standpunkt. Da abdikasjonen var et faktum tok jeg på meg min EU-pin. Den står det «Tja» på. Det må jo igrunnen passe bra også for Sponheims standpunkt. Kanskje han kan få denne pin’en av meg når vi møtes neste gang.

Både nei-siden og ja-siden i Venstre er svært så internasjonalt orienterte, og det varmer nok ja-siden at det ikke var «norske interesser» som lokket frem Sponheims nølende og lunkne ja, men de «riktige» argumentene; EU er en fredsskaper i Europa, og en garantist for at nye demokratier bevares for demokratiet.

Det er direkte komisk at SP og SV hevder at Sponheims ja til norsk medlemskap i EU i en fjern fremtid er et ledd i høyredreiningen av Venstre. De kan aldri ha lest et EU-dokument fra Venstre. Grundige, med sidespor og forbehold, og uten noen lettvinte argumenter for det ene eller det annet standpunkt. For et par år siden sa Venstres landsmøte nei til EU i en svært jevn avstemning. Programkomiteen har sagt ja foran årets landsmøte, mens landsstyret har innstilt på et nei, men uten å bruke selve nei-ordet. Nå har partilederen kommet ut med et forsiktig og langsiktig ja. Slik tviler Venstre seg frem og tilbake, og understreker Andreas Homplands utsagn om at Venstre-mannen alltid er på vei, men ikke alltid vet hvor han skal eller hvordan han kan komme seg dit. I Venstre finnes ikke Høyres uforbeholdne «ja til EU» uten å ta inn over seg at EU faktisk består av krefter som trekker i hver sin retning.

De to nei-partiene viser at de er mest opptatt av hvordan EU-saken skal brukes i den hjemlige norske stortingsvalgkampen, og i den taktiske posisjoneringen rundt regjeringsalternativer. Det er lite visjonært over dem. SV har selv et større innslag av ja-folk, som i likhet med Venstre-medlemmene er internasjonalt orienterte. Når vi i tillegg vet at i EU-landene er det venstresiden som er mest for og på høyresiden er en økende skepsis til hele EU-prosjektet, blir SP og SVs «høyrestempling» av Sponheims EU-ja helt hinsides. La meg legge til at det er betydelig EU-skepsis i FrP.

Det er pussig at taktikeren Sponheim legger opp til et slikt fokus rundt at han skal komme ut av skapet som EU-tilhenger, når Venstre har så mange andre saker de trenger og fortjener oppmerksomhet rundt. Sponheim, som ofte har snakket mer om taktikken rundt enn innholdet i politikken, har betydelige pedagogiske utfordringer med å forklare Venstres A-, B- og C-planer i regjeringsspørsmålet. Man skulle tro det siste han og Venstre trenger, er flomlys på saken som var årsak til splittelsen i 1972. En splittelse som ble en for indremedisinen viktig samling i 1988. Venstre skal vinne et valg på sine politiske løsninger og sin ideologi, ikke på et EU-standpunkt som helgarderes i forbehold og forutsetninger.

Sponheim vil si ja når finanskrisen er over og muslimske Tyrkia er EU-medlem. Det siste kan ta tiår. I mellomtiden skal landet styres, utvikles til et flerkulturelt integrert og inkluderende samfunn – og berges fra petropopulisme. Har Venstre tenkt å være med på denne dugnaden?

Isåfall bør EU-saken parkeres.strong> Uansett hva de frelste – på begge sider – måtte mene. Frelste er det alltid plass til på bedehusene. Der kan de overbevise hverandre om hvor sterke de er i troen.

Glem EU-saken, Sponheim. Ta frem godsakene isteden!

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
bigboyen
bigboyen
13 years ago

Det var utvilsomt den dårligste landsmøtetalen til Sponheim. Han var god i sin kritikk rundt aker-saken, men ellers virket det småkoselig og ikke spesielt engasjert fra Sponheim. Det var en mangel på gode formuleringer som ellers Sponheim er kjent for, og det var rett og slett vanskelig å finne ut hva som er målet til Venstre fremover. Eu-delen av talen var uforståelig, og det er vanskelig å si om han er for eller mot. Og Venstre trenger klar tale, det har var et gufs tilbake til Venstre på 80-tallet. Og med fallende meningsmålinger så må partiet ta en samling i… Read more »

Imago
Imago
13 years ago

Ut av nysgjerrighet, hva er godsakene til Sponheim?

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Selv om ikke jeg er Venstre-mann, må jeg si meg klart uenig med Bigboyen. Jeg tok meg fri fra jobben for å høre Sponheim, og jeg ble ikke skuffet. Personlig oppfattet jeg talen som både inspirert og velformulert; han definerte Venstre som et klart høyreorientert sentrumsparti, med klare mål for fremtiden. Disse mål var frihet, mangfold og åpenhet, satt i sterk kontrast til venstresidas kontroll- og autoritetssamfunn. Det gledet meg også at Sponheim brukte adskillig mer tid på å kritisere den «søkkrike og kørka dumme» sosialistregjeringen, enn på å kritisere Fremskrittspartiet. Brodden mot FrP var klar nok den, men dersom… Read more »

Larz
Larz
13 years ago

Jeg tviler i og for seg ikke på at Lars Sponheim leverte en ærlig, personlig stillingstagen til EU på landsmøtet. Men jeg klarer heller ikke å fri meg fra tanken på at dette primært er et uhemmet frieri til Europa-vennelige, potensielle Venstre-velgere. Tar jeg ikke mye feil, mente den samme Sponheim i sin tid at østutvidelsen av EU ville sette Norges forhold til den europeiske integrasjonsprosessen i et helt nytt lys. Så kom østutvidelsen, uten at Sponheim og Venstre lot seg påvirke nevneverdig av den grunn. Nå er det tyrkisk EU-medlemskap som skal være den avgjørende faktoren – men Sponheim… Read more »

sentrumskonservativ
sentrumskonservativ
13 years ago

Artig at det i avstemningen på Dagbladet.no er nøyaktig 50-50 prosent i forhold mellom dem som tror Venstre vinner velgere på Sponheims «avklaring» i dag og dem som tror det motsatte. Venstre er og blir forbundet med splittelse på midten, både innenfor og utenfor.

Fra arkivet