Notiser

Snoen verdsetter kjetteriet

som Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen signaliserer, og satser heller på å vente 20 år på sin egen pris.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
13 years ago

Selv om jeg er klart konservativ, ville jeg heller sett at Liberaleren fikk Fritt ord-prisen enn Jan Arild Snoen. Førstnevnte forfekter ideologiske standpunkter helt utenfor offentlighetens etablerte standard, mens sistnevnte til en viss grad seiler under falskt flagg i det såkalt konservative Minerva (som den tilhengeren av konservatismen jeg er, vil jeg heller anse Minerva som liberalt), hvor han er skribent/journalist. Liberaleren er en nettpublikasjon jeg leser fast fordi den stort sett er ideologisk konsistent, og fordi jeg der kan utfordre mine egne standpunkter uavhengig av den uenighet som måtte være mellom meg og publikasjonens skribenter. I år er jeg… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Jeg vil påpeke at Snoen gjennom sin skribentvirksomet som «medievokter» og gjennom Monticello efterprøver journalistenes efterrettelighet og kildebruk, og utfordrer «etablerte sannheter» om USA og amerikanere. Begge deler er både nyttig og viktig.

Det er positivt at medstrømsmedia i større grad enn tidligere bruker Snoen som kommentator og i media.

Fra arkivet