Ukategorisert

Civita søker studenter

Til høsten starter Civita opp igjen med Civita-akademiet. Det betyr at en ny gruppe med personer får et solid og inspirerende kurs i politisk filosofi.

Tradisjon tro vil Civita knytte til seg fremtredende tenkere til å undervise på akademiet. Det blir undervisning og arbeid i samlinger. Studentene skal kunne ta kurset ved siden av studier eller jobb.

Søknadsfristen er 22. mai. Søknaden må inneholde en CV og et brev hvor søkerne forklarer hvorfor de vil gjennomføre Civita-akademiet. Civita krever også minst ett anbefalingsbrev fra arbeidsgiver eller lærer.

Civita-akademiet har pågått i to år. Det har vært deltakere fra flere politiske parti og ungdomsorganisasjoner, blant annet fra FpU, Høyre og Unge Venstre. Flere av deltakerne skryter uhemmet av kursopplegget.

For mer informasjon, besøk nettstedet til Civita.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita skal formidle kunnskap og ideer som er tankevekkende og utvider rommet for den politiske debatt, og fremme forslag til reformer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer