Notiser

Endringer i valgordningene

Staten har gitt kirken litt mer frihet, men ordningen med statskirken ble fredet i 2008. Det nye forholdet mellom stat og kirke gir endringer i valgordninger og gjennomføringen av de kirkelige valgene høsten 2009, ifølge en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami