Notiser

Endringer i valgordningene

Staten har gitt kirken litt mer frihet, men ordningen med statskirken ble fredet i 2008. Det nye forholdet mellom stat og kirke gir endringer i valgordninger og gjennomføringen av de kirkelige valgene høsten 2009, ifølge en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.

Mest lest

Arrangementer