Ukategorisert

10 år: «Desse folka er klin sprø!»

04.juni fyller Liberaleren 10 år. I tiden frem mot selve fødselsdagen vil vi bringe gratulasjoner fra venner og uvenner, konkurrenter og fiender. Dagens gratulasjon kommer fra bloggeren som også er landsstyremedlem i og stortingskandidat for De Grønne, Øyvind Strømmen.


strc3b8mmen Som grøn venstreliberalar liker eg å seia at sosialistane har lært meg å vera skeptisk til marknadskreftene, medan liberalistane har lært megå vera skeptisk til statsmakta. Difor er eg også ein kritisk, men jamnleg lesar av Liberaleren.

No skal eg vedgå at eg i blant tenkjer «Desse folka er klin sprø!» når eg les, men ofte finn eg gode innfallsvinklar og gode poeng. Ikkje sjeldan må eg sjølv når eg er ueinig vedgå at Liberaleren legg fram vektige argument for sitt syn. Det same kan ikkje akkurat seiast om alt eg ser av politisk debatt på nettet. Liberaleren.no er eit friskt pust.

Eg har også sett stor pris på Liberaleren sitt arbeid mot datalagringsdirektivet og den konsekvente ståstaden for ein langt meir liberal innvandringspolitikk. Og eg er definitivt av dei som liker å sjå den tredje strofa av Internasjonalen sitert, om det no berre erfor å terga SV-arar. Om eg skulle koma med noko ynskje for dei neste ti åra måtte det vera at Liberaleren i større grad også skreiv om det økonomiske livet bortanfor aksen stat-marknad, og at nettavisa oftare tok tak i korleis marknadskreftene til tider representerer trugsmål mot enkeltmenneska sin fridom.

Øyvind Strømmens blogg.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Holta
13 years ago

«Som grøn venstreliberalar liker eg å seia at sosialistane har lært megå vera skeptisk til marknadskreftene, medan liberalistane har lært megå vera skeptisk til statsmakta.» Dette kan jo virke klokt. Personlig gjorde sosialismen meg naiv overfor markedskreftene, gjennom alt våset man får servert. Med årene har jeg lært meg å hate markedsmakt med politimakt, som all annen politimakt som ikke bygger på forsvar for mange såkalte negative menneskerettigheter. Ikke minst hater jeg den mer eller mindre monopoliserte markedsmakten fra stat og kommuner, som f.eks adferdsindustriens omsorgsfascisme. For det er de med mest penger som har mest markedsmakt, og det er… Read more »

trackback
11 years ago

[…] tiårsjubileet ifjor fikk Liberaleren en utfordring om skrive mer om samfunnet bortenfor stat og marked. I sommer har vi kjørt serien “Om […]

Fra arkivet