Ukategorisert

Kommunepolitikerne vedtok skolegudstjeneste

Vefsn kommunestyre har gjort et merkelig vedtak. Kommunestyret har vedtatt at de kommunale skolene skal delta på skolegodstjeneste.

Ikke alle politikerne klarer å sette grenser for politikk. Et flertall i Vefsn kommunestyre er formyndere som vil gi kristendommen konkurransefortrinn i forhold til andre trosretninger.

Kommunestyrets vedtak
Ifølge møteboken fra 6. mai 2009, fattet Vefsn kommunestyre følgende vedtak:
Vefsn kommunestyre mener at skolene i Vefsn skal delta på skolegudstjenester som del av realisering av læreplanens generelle del. Skolen har ansvar for å gi alternative tilbud for elever som ønsker fritak. Skolegudstjenestene bør ikke ha preg av semesteravslutning, da en slik avslutning skal være samlende for hele skolen.”

I Vefsn kommune finnes mange kirkesamfunn, flere religioner og andre ikke-religiøse livssyn. Kommunestyret vil se positivt på at elevene i skolene får oppleve andre kulturelle tiltak som kan gjenspeile den virkeligheten og bygge opp om toleranse og mellommenneskelige forståelse.

Det foreutsettes at saken tas opp i foreldremøter i alle klassene på skolene i Vefsn.

Begrunnelse: Vefsn kommunestyre anser skolegudstjenester som en del av skolens generelle kultur – og tradisjonsformidling.

Det var heldigvis debatt om saken, og det ble ikke et enstemmig vedtak.

Gunnvald Lindset fremmet følgende forslag:
I tråd med at opplæringen i skolen ikke skal være forkynnende, skal skolene i Vefsn ikke delta i gudstjenester eller andre former for religionsutøvelse.
Som en del av undervisningen kan skolene besøke kirker og andre steder hvor det foregår religionsutøvelse, og få omvisning og orientering om innhold i og utøvelse av denne religionen.

Forslaget ble nedstemt.

Ta lovlighetskontroll av vedtaket
Det skal ikke være forkynnelse i skoletiden, og en vanlig gudstjeneste er uten tvil forkynnelse. Mindretallet bør sende vedtaket inn til lovlighetskontroll.

Selv om kommunestyret også vedtok at skolen har ansvaret med å gi alternative tilbud til elever som ønsker fritak, er flertallets holdning i denne saken svært betenkelig.

Liberaleren etterlyser nok en gang grenser for politikk. Flertallet i Vefsn kommunestyre har bevist at de ikke skjønner rollen moderne politikere bør innta.

Mest lest

Arrangementer