Ukategorisert

Kommunepolitikerne vedtok skolegudstjeneste

Vefsn kommunestyre har gjort et merkelig vedtak. Kommunestyret har vedtatt at de kommunale skolene skal delta på skolegodstjeneste.

Ikke alle politikerne klarer å sette grenser for politikk. Et flertall i Vefsn kommunestyre er formyndere som vil gi kristendommen konkurransefortrinn i forhold til andre trosretninger.

Kommunestyrets vedtak
Ifølge møteboken fra 6. mai 2009, fattet Vefsn kommunestyre følgende vedtak:
Vefsn kommunestyre mener at skolene i Vefsn skal delta på skolegudstjenester som del av realisering av læreplanens generelle del. Skolen har ansvar for å gi alternative tilbud for elever som ønsker fritak. Skolegudstjenestene bør ikke ha preg av semesteravslutning, da en slik avslutning skal være samlende for hele skolen.”

I Vefsn kommune finnes mange kirkesamfunn, flere religioner og andre ikke-religiøse livssyn. Kommunestyret vil se positivt på at elevene i skolene får oppleve andre kulturelle tiltak som kan gjenspeile den virkeligheten og bygge opp om toleranse og mellommenneskelige forståelse.

Det foreutsettes at saken tas opp i foreldremøter i alle klassene på skolene i Vefsn.

Begrunnelse: Vefsn kommunestyre anser skolegudstjenester som en del av skolens generelle kultur – og tradisjonsformidling.

Det var heldigvis debatt om saken, og det ble ikke et enstemmig vedtak.

Gunnvald Lindset fremmet følgende forslag:
I tråd med at opplæringen i skolen ikke skal være forkynnende, skal skolene i Vefsn ikke delta i gudstjenester eller andre former for religionsutøvelse.
Som en del av undervisningen kan skolene besøke kirker og andre steder hvor det foregår religionsutøvelse, og få omvisning og orientering om innhold i og utøvelse av denne religionen.

Forslaget ble nedstemt.

Ta lovlighetskontroll av vedtaket
Det skal ikke være forkynnelse i skoletiden, og en vanlig gudstjeneste er uten tvil forkynnelse. Mindretallet bør sende vedtaket inn til lovlighetskontroll.

Selv om kommunestyret også vedtok at skolen har ansvaret med å gi alternative tilbud til elever som ønsker fritak, er flertallets holdning i denne saken svært betenkelig.

Liberaleren etterlyser nok en gang grenser for politikk. Flertallet i Vefsn kommunestyre har bevist at de ikke skjønner rollen moderne politikere bør innta.

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kongen
Kongen
12 years ago

Festlig at det var to politikere fra Rødt som stod bak hhv flertalls- og mindretallsvedtaket…

Arild Holta
12 years ago

Jeg bor et godt steinkast fra der vedtaket ble fattet. Det er et svært underlig vedtak, fra et av landets minst kristne steder. Det er også et underlig vedtak med tanke på at her har SV reell makt, sammen med Rødt og Ap. SV-folkene her er blandt landets aller mest formynderiske, og Rødt har gjerne vert på samme linje – med et skrik etter makt og kontroll. Her har man hengt etter med åpningstider i butikker. Øl er forbudt i butikkene, og “vi” har et av landets ivrigste horekontroll-miljø og fanatisk menn-er-farlige-miljø. Høyrepolitikerne her høres gjerne ut som sosialister, og… Read more »

Mest lest

Fra arkivet