Ukategorisert

10 år: «..engasjement kan holde liv i ideologiske prosjekter.»

04.juni fyller Liberaleren 10 år. I tiden frem mot selve fødselsdagen vil vi bringe gratulasjoner fra venner og uvenner, konkurrenter og fiender. Dagens gratulasjon kommer fra tidligere redaksjonsmedlem og nåværende formann i FpU, Ove Vanebo.


ove2004 Liberalerens 10-årsjubilum viser at privat initiativ og engasjement kan holde liv i ideologiske prosjekter. Jeg var selv for noen år siden skribent på siden, og møtene og diskusjonene med flere av redaksjonsmedlemmene har utvilsomt vært med på å forme mine egne prinsipper og bidratt til at jeg har reflektert mer over grunnleggende politiske problemstillinger.

Innenfor liberalismen finnes mange forskjellige retninger. Liberaleren har på mange måter representert en moderat kulturrelativisme, og en anti-moralistisk og ikke-intervensjonistisk form for liberalisme. Liberaleren har derfor vært en tydelig motstander av aggressiv utenrikspolitikk, krigføring og overvåking. Likeledes har Liberaleren opponert mot kultursjåvinisme og støttet fri innvandring. Dette er en interessant og tydelig retning, selv om jeg innenfor enkelte områder ikke kan si jeg støtter redaksjonens linje.

Jeg håper Liberaleren vil fortsette som et spennende og åpent prosjekt. Redaksjonen skal ha skryt for å tørre å være tydelig, samtidig som skeptiske røster får slippe til som gjesteskribenter. I det store og hele kan vi si at Liberaleren virkelig lever opp til FpUs gamle slagord «Tør der andre tier»! Hvis jeg skal etterlyse noe, må det være lengre politiske analyser. Dagskommentarer er vel og bra, men noen ganger bør hjernen få bryne seg på lange resonnementer som kanskje får folk til å tenke seg grundig om. Dette er imidlertid småting og kanskje noe vi politikere selv bør bidra med.

Liberaleren må fortsette, utvikle seg og leve videre! Vi trenger et korrektiv når partipolitikken blir kortsiktig og banal. Jeg gratulerer derfor Liberaleren med 10-årsjubileumet – og ønsker lykke til med de neste 10 årene!

Mvh Ove Vanebo
formann Fremskrittspartiets Ungdom

Mest lest

Arrangementer