Ukategorisert

TV2 vil ha nye reklameregler

Det er ikke noe nytt at TV2-toppene kjemper for mer frihet over egne sendinger, men det er nytt at sjefen, konsernsjef Alf Hildrum, mener NRK kan bli alene om nyheter på TV.

Det er strenge regler for TV-kanalene. Medietilsynet har laget en nettside som skisserer reglene som kanalene må følge. Reglene er frihetsinnskrenkende. I tillegg har politikerne vedtatt regler som gir TV-kanalene elendige konkurransevilkår sammenlignet for eksempel på aktørene på internett og NRK. Med minimal frihet og dårlige muligheter til inntjening, vil det gå utover kvaliteten. Gjerne i form av færre sendinger som koster mye penger å produsere. TV Norge har offentliggjort at kanalen kutter nyhetssendingene fra årsskiftet, ifølge Adressa.no.

Kjære politikere, la reklame bli som mange andre lovlige varer. La avtalefriheten råde mellom kjøper og selger, uten politisk innblanding. De som sender for mye reklame i forhold til det markedet tåler, vil tape seere. Også på dette området vil kundene, altså vi som seere og aktørene i næringslivet, være best tjent med at politikerne holder fingrene av fatet. Mangfoldet sikres gjennom liberalisering av dagens lovverk!

Tags:

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.