Ukategorisert

En bjørnetjeneste for menneskerettighetene

HVa har USA, Norge, og Belgia til felles med China, Russland og Cuba? Tirsdag var disse blant de 18 landene som fikk plass i FNs menneskerettighetsråd. Det er dessverre ingen dårlig vits.


Det er Aftenposten som bringer nyheten om Norges nye posisjon for internasjonal prestisje.

Når land som pr. definisjon er diktaturer, som bryter menneskerettigheter nærmest daglig, og som avviser kritikk som «innblanding i indre anliggender» er medlemmer av et råd som skal vokte menneskerettighetene, blir det hele en parodi.

Likevel har både Norge og USA arbeidet for å komme inn i dette rådet, muligens for å forsøke å rette opp noe av FNs ære. Kanskje er det en del av utenriksminister Gahr Støres dialogprosjekt. Men det er grenser for hvem man skal ha dialog med.

Individets grunnleggende rettigheter til liv, til individuell frihet og til å finne selvdefinert lykke skal ikke bortforhandles gjennom dialog. En rekke rettigheter følger av disse; ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, organisasjonsfrihet, retten til å velge sine representanter – og til å fjerne disse gjennom nye valg – eller gjennom makt dersom de misbruker makten de er blitt tildelt, rettsstatsprinsippene.

Disse rettighetene er universelle. De er ikke oppe til diskusjon. Hvis Støres dialog med regimer som Cuba, Nord-Korea, China, Iran, Vietnam, Zimbabwe og andre går ut på noe annet enn å understreke hva som ikke er på bordet for forhandlinger, bør Norge ikke være med i dette rådet.

Du kan ta en kikk her, og se hvilke land som er medlemmer av dette supperådet.

Norge, USA, Belgia og andre kan naturligvis forsøke å få brudd på menneskerettighetene i noen av rådets medlemsland opp på bordet, men det er tvilsomt om det vil føre frem.

Det er visse arenaer det ikke er noen poeng å være blant deltagerne. Det finnes grenser for dialog. Hvis Gahr Støre ikke innser dette, bør han ikke være utenriksminister. Jeg vil da heller velge fritt blant andre lands utenriksministre, og finne en som opptrer slik man bør i møte med diktaturer, og efterhvert forsøke å få Støre byttet ut med en mer høvisk representant.

Tags:

Mest lest

Arrangementer