Ukategorisert

Respektløst overfor ikke-troende

og andre. Det må være en passende betegnelse når alle må finne seg i å bli kravlagt i vigslet jord på kirkegårder tilhørende statskirken.


Et norrønt trossamfunn må godta at deres medlemmer havner i en egen, avsatt minnelunn på Voksen kirkegård i Oslo, ifølge Østlandssendingen.

Trossamfunnet Bifrost er tross alt glade for å få et eget sted å gravlegge sine medlemmer. Og opplyser at det allerede finnes tilsvarende for muslimer og andre trosretninger. Men er det rimelig at disse skal måtte godta å bli begravet på kirkegårder som disponeres av statskirken?

Det finnes naturligvis en egen gravferdslov.

Ethvert trossamfunn burde ha rett til å opprette sine egne steder for å begrave døde medlemmer. Og hvert enkelt menneske bør selv kunne avgjøre hvor man skal ha et siste hvilested – eller om man skal ha det.

Forøvrig må statskirken sies å ha romslig plass også til både annerledestroende og ikke-troende, i det minste efter døden. Litt romslighet finnes det også i statskirken. Ihvertfall på kirkegårdene.

Mest lest

Arrangementer