Ukategorisert

Respektløst overfor ikke-troende

og andre. Det må være en passende betegnelse når alle må finne seg i å bli kravlagt i vigslet jord på kirkegårder tilhørende statskirken.


Et norrønt trossamfunn må godta at deres medlemmer havner i en egen, avsatt minnelunn på Voksen kirkegård i Oslo, ifølge Østlandssendingen.

Trossamfunnet Bifrost er tross alt glade for å få et eget sted å gravlegge sine medlemmer. Og opplyser at det allerede finnes tilsvarende for muslimer og andre trosretninger. Men er det rimelig at disse skal måtte godta å bli begravet på kirkegårder som disponeres av statskirken?

Det finnes naturligvis en egen gravferdslov.

Ethvert trossamfunn burde ha rett til å opprette sine egne steder for å begrave døde medlemmer. Og hvert enkelt menneske bør selv kunne avgjøre hvor man skal ha et siste hvilested – eller om man skal ha det.

Forøvrig må statskirken sies å ha romslig plass også til både annerledestroende og ikke-troende, i det minste efter døden. Litt romslighet finnes det også i statskirken. Ihvertfall på kirkegårdene.

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
dagbjerk
dagbjerk
13 years ago

En liten kommentar fra en praktisk orientert prest i Den norske kirke: Problemet oppstår når f eks ektefeller skal gravlegges etter hver sin religiøse skikk. Da bør man kunne få til at de to ligger sammen. Derfor bør det være én kirkegård for alle. At denne rent praktisk ligger administrativt under kirkevergene, ikke «kirken» strengt tatt, burde vel egentlig ikke forarge noen. Det er svært praktisk å ha én administrasjon av gravsteder på en kirkegård. Noe annet er det om navnet «kirkegård» burde være byttet ut med ordet «gravlund» på generell basis. En annen sak er også om vi i… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Interessant innspill.

Pleym
Pleym
13 years ago

Innspillene fra den praktiske presten kan være fornuftige, samtidig som det ikke er noen motsetning mellom dette, og egne gravsteder for ulike trossamfunn som ønsker slikt.

Det blir ikke bedre av at det er staten eller kommunene som administrerer kirkegårder enn at det er statskirken som gjør det.

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

En logisk konsekvens av at man, ser det ut til, åpner for differansiering vedr. gravplasser/gravfelt er å tillate gravplasser/lunder for ateister.
Respektløsheten må vike ved at det åpnes for både seremonier og gravplassering for personer som ikke tilhører noe kirke eller trossamfunn.

I New York finnes en egen slik gravlund med det klingende navn, Valhall!!

Jens Brun-Pedersen
Jens Brun-Pedersen
13 years ago

La oss huske at gravlunder (som det selvfølgelig bør hete)er felleseie. De eies ikke av Den norske kirke, men av kommunene. Det er Den norske kirke som forvalter gravferder i de fleste kommuner her i landet. Det er her feilen ligger. Bakkevigutvalget (Kirkerådets stat/kirke-utvalg) er enig med Human-Etisk Forbund; forvaltningen av gravferder bør tilbake til kommunene. Dette er fellesskapets ansvar. Gravlunder bør være for alle, gjerne egne felt for grupper som ønsker det, gjerne vigslet jord – for dem som tror på slik trolldom. Men det bør bli slutt på begrepet kirkegårder – og kirkelig forvaltning og ansvar for den… Read more »

Bjarne
Bjarne
13 years ago

Hva med oss som IKKE ønskes å begraves? Blir vi faktisk tvunget, selv ETTER vi er døde, dette er å forblir sykt.

For de som er samboere men av ulik tro, de kan vel bare skrive kontrakt om hvordan de skal bli behandlet etter de er døde slik som mange gjør med de andre eiendelene sine.

Men nei, tvang er igjen løsningen for sosial-demokratiet.

Jonas
Jonas
13 years ago

Er det begravelsestvang i Norge da? Kan man ikke velge å bli kremert? Regner med det er det du har i tankene.

Pleym
Pleym
13 years ago

Jonas, også urner for kremerte må visst plasseres et sted.

Hvis asken skal spres, må dette søkes om.

Jens Brun-Pedersen
Jens Brun-Pedersen
13 years ago

Få vet det, men det er fullt ut mulig ikke å ha en gravferd. Heller ingen gravstøtte. Dessuten er det fullt mulig å arrangere en privat gravferd – uten hjelp av verken Human-Etisk Forbund eller Den norske kirke eller andre trossamfunn. De fleste som vil ha gravferdsseremoni foretrekker likevel å ha assistanse fra gravferdsbyråer. Uansett, det er de pårørende som bestemmer. Det er deres seremoni – og ikke avdødes. Derfor kan det hjelpe å skrive på forhånd et ønske om hvordan man vil gravlegges til de pårørende – før man dør.

Lars Svanholm
13 years ago

Det viser seg at tradisjoner endrer seg. Flere velger Humanistisk gravferd og personlig seremoni, men til syvende og sist må de gravlegges på en kirkegård (gravlund). Gravferdsloven, som nå er under revisjon, er bakgrunnen for dette. HSH gravferd (som er bransjeorganisasjonen til de fleste gravferdsbyråer) har sendt inn en rekke ønskelig endringer til revisjonen. Blant annet at familien må selv få råde over urnen. Hvorfor skal ikke familien få lov å oppbevare urnen hjemme, eller begrave den på hytta? Hvorfor skal staten bestemme hvor noen skal gravlegges?

Kanskje får pårørende retten til å bestemme over avdøde selv snart?

Pleym
Pleym
13 years ago

Helt enig med Svanholm!

Gullstandard
13 years ago

Det stod i en artikkel om det norrøne gravfeltet at feltet IKKE var vigslet av DNK, så jeg antar at problemet ikke eksisterer i det konkrete tilfelle.

Et morsomt problem som dukker opp for de som driver med trolldom og svartekunster blir å skaffe » en neve kirkegaarsmuld » til eliksirene sine. Men jeg antar at det må vi bare leve (?) med….

Fra arkivet