Ukategorisert

Mange kommuner følger rådet til sentralbanksjefen

Sentralbanksjef Svein Gjedrem, har dessverre anbefalt kommunene å innføre eiendomsskatt. Mange kommuner har gjort det som sentralbanksjefen anbefaler.

Huseiernes Landsforbund har gjennomført en undersøkelse som viser at 166 kommuner krever eiendomsskatt i år. 111 av eiendomsskattkommunene tar inn skatt i hele kommunen. Det betyr at mange borgere betaler det som en del politikere har kalt for hytteskatt.

For mange i Norge er eiendomsskatt husleie på eget hus eller hytte. Det er en forkastelig skatt som kun er med på å sinke effektiviseringen i kommunesektoren.

Mest lest

Arrangementer