Ukategorisert

Mange kommuner følger rådet til sentralbanksjefen

Sentralbanksjef Svein Gjedrem, har dessverre anbefalt kommunene å innføre eiendomsskatt. Mange kommuner har gjort det som sentralbanksjefen anbefaler.

Huseiernes Landsforbund har gjennomført en undersøkelse som viser at 166 kommuner krever eiendomsskatt i år. 111 av eiendomsskattkommunene tar inn skatt i hele kommunen. Det betyr at mange borgere betaler det som en del politikere har kalt for hytteskatt.

For mange i Norge er eiendomsskatt husleie på eget hus eller hytte. Det er en forkastelig skatt som kun er med på å sinke effektiviseringen i kommunesektoren.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami