Ukategorisert

10 år: “.. takke for Liberalerens systematiske prioritering av kampen for et bedre personvern..”

04.juni fyller Liberaleren 10 år. I tiden frem mot selve fødselsdagen vil vi bringe gratulasjoner fra venner og uvenner, konkurrenter og fiender. Dagens gratulasjon kommer fra stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.

trinesg2Kjære Liberaleren

Gjennom de ti siste årene har Liberaleren utfordret oss politikere på en rekke politikkområder som er viktige for oss liberalere. Det er bra. Ikke minst vil jeg trekke frem og takke for Liberalerens systematiske prioritering av kampen for et bedre personvern, og i dens siste tiden er det naturlig å trekke kampen mot de sterkt personvernfiendtlige datalagringsdirektivet. I denne kampen er og har Liberaleren vært en viktig politisk kraft. Mitt viktigste råd til Liberaleren, er å fortsette med det.

Lykke til med de neste ti årene!

Beste hilsen Trine Skei Grande

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.