Ukategorisert

Personvernet glipper i BT

Veien til helvete er brolagt med gode forsetter, heter det. Folk flest er lite opptatt av personvern, selv om media er det. I kampen mot såkalte casuals, fotballpøbler som avtaler å sloss med hverandre utenfor kampstadion er Bergens Tidende villige til å ofre personvernet.


Casuals skal taes, om det så skal skje ved å henge dem ut med bilde og navn. Vi har ingenting til overs for vold, og selv om fotball (og annen idrett) ofte synes å ta form av kollektiv galskap blant tilhengerne, er det ingen grunn til å ofre personvernet og slippe løs borgervernet – i form av Vestlandets største regionavis.

Det må være opp til kamparrangører, fotballklubbene, og deres offisielle fanklubber å begrense casualsproblemet. Sammen med politiet. Og det er politiets oppgave å efterforske forbrytelser, og få de mistenkte for retten. Medias oppgave er å sette søkelys på fenomenet, og bidra til debatt og eftertanke. BT har gode forutsetninger til å gjøre dette.

Vi anbefaler Vox Populis utmerkede og mer detaljerte bloggpost om temaet.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Olve
12 years ago

Bør ikke liberalister forsvare folks rett til å avtale og gjennomfør frivillige slosskamper?

LordMarius
12 years ago

Jo Olve, men DLF og Liberaleren er ikke liberalister.

Disse suppegjøkene må få lov til å slåss så mye de bare ønsker. Det er deres korte liv, det må være opp til dem selv hvoran de ønsker å bruke det. Samtidig skal det være fritt fram for hvem som helst å ta bilder av dem, og publisere bildene på hvilken måte de enn måtte ønske, gjerne med navn om de måtte finne ut av dem. Om disse suppegjøkene ikke ønsker å bli tatt bilde av, vil jeg anbefale dem å arrangere disse slåsskampene deres på et privat, lukket område.

Thor Børresen
Thor Børresen
12 years ago

Media har ikke som oppgave å beskytte casuals. Dersom man velger å delta i gateslagsmål så har man ikke noe krav på at avisene sladder bilder av en. Nå har BT advart kamphanene om at de i fremtiden ikke vil skjerme pøblene, og det er en vurdering som etter min mening ligger trygt innenfor presseetikkens retningslinjer. Om det er lurt i forhold til avisens journalister å flagge dette synet er imidlertid en annen sak. Dersom BTs journalister oppfattes som politiets forlengede arm vil det vanskeliggjøre deres arbeid. Men jeg synes ikke et øyeblikk synd på åpenbare lovbrytere som risikrerer å… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Olve, hva to personer gjør seg imellom legger ikke vi oss bort i. Men når det går ut over uskyldige utenforstående, er det lov å reagere. Hadde jeg eller noen av mine vært blant dem som risikerte å få askebegre i hodet, ville jeg anmeldt dem som gjorde det.

Børresen: En reportasje er en reportasje, og journalister og fotografer må naturligvis skrive og fotografere det de mener er relevant. Men å videreformidle råmateriale (bilder) som ikke er brukt, til politiet, vil skape presseetiske problemer.

Thor Børresen
Thor Børresen
12 years ago

Da er vi helt enige. BT publiserer det avisen finner formålstjenlig, men jeg tror ikke det er aktuelt å utlevere upubliserte bilder til politiet. Det har vært noe pressen har motsatt seg – i enkelte tilfeller også etter at rettsvesenet har pålagt dem utlevering.

Det er ikke for å beskytte lovbrytere eller dennes personvern å gjøre, men begrunnes med journalistenes uavhengighet. Det vil være svært skadelig dersom det kan skapes et inntrykk av at pressen er myndighetenes forlengede arm.

Pleym
Pleym
12 years ago

Jeg mener at hva BT ikke skal gjøre,, er å lage et oppslag med «Her er casuals»: og så publisere navn og bilde, nærmest som en wanted-liste. Det ville være å oppfordre til gatejustis.

ali chishti
ali chishti
12 years ago

Jeg mener at man bør arrangere slåsskamper for Causals. De vil jo selv slåss, bare gi dem et arena. Ett par brukne ribbbein, og de er tilbake igjen, det er jo en form for kampsport, er det ikke..;)?

Fra arkivet