Ukategorisert

10 år: Irriterende «venstreliberalisme»

04.juni fyller Liberaleren 10 år. I tiden frem mot selve fødselsdagen vil vi bringe gratulasjoner fra venner og uvenner, konkurrenter og fiender. Dagens gratulasjon kommer fra leder for styret i Bauta Bøker, Hårek Hansen.


harek Gratulerer med 10-årsjubileet!

Aktiviteten i de alt for små liberalistiske miljøene i Norge går opp og ned. Nye initiativer oppstår med ujevne mellomrom, for så å flate ut og forsvinne. Men tiden går, og Liberaleren består!

Liberaleren har vært en stemme som har frontet en form for liberalisme i 10 år, utrettelig og kompromissløst. Samtidig har Liberaleren vært åpen for meningsmotstandere og oppmuntret til debatt.

Det er bra med en liberal stemme av Liberalerens kaliber i Norge. Personlig synes jeg at Liberalerens ”venstreliberalisme” ofte er veldig irriterende. Ånden fra naive multikulti-entusiaster som Thomas Hylland Eriksen og ikkevoldsentusiasmen til Johan Galtung ligger ofte tungt over Liberalerens spalter. Men dette bør tas som en utfordring. Flere av oss på den liberalistiske siden av det politiske spektrum bør engasjere oss i Liberalerens spalter og andre steder. Så i stedet for å sutre over at jeg ikke er enig i alt vil jeg oppfordre dagens redaksjon i Liberaleren, med Pleym i spissen, til å stå på videre, og jeg håper at også mere kyniske og reaksjonære liberalister som meg kjenner vår besøkelsestid og bidrar til Liberalerens spalter for å holde debatten levende.

Prosjektet Liberaleren er et bevis på hva personlig initiativ, idealisme og engasjement betyr. Jeg håper derfor å kunne følge Liberaleren i mange tiår fremover. Skål og til lykke!

Hårek Hansen


Hårek Hansen (40) har vært blant annet med i DKSF, FriStud, og FRIdemokratene. Han jobber nå som rådgiver i Fremskrittspartiet.

Mest lest

Arrangementer