Ukategorisert

Første kapittel: Et ventet forslag – eller flere?

Trontaledebatten, Stortinget, midt i Oslo: Salen summer av forventning. Vil Jens gjøre det? Vil Siv gjøre det hvis Jens gjør det? Og hva vil Erna gjøre da?


Dette har hendt: Stortinget har konstituert seg efter stortingsvalget. Ap fikk presidenten, og FrP visepresidenten. Som største og nest største parti efter valget. Kongen har høytidelig åpnet det nyvalgte Stortinget, og lest trontalen.

Kongen leste hva regjeringens taleskrivere hadde konkludert med om situasjonen efter valget: «Regjeringen har gått fra å være i flertall, til å bli i mindretall på grunn av valgresultatet. Regjeringen har likevel basis i det mest styringsdyktige alternativet på Stortinget; partigruppene til Ap, SV og SP. Det er høyst uklart hvem som skulle overtatt hvis regjeringen hadde valgt å gå fra ansvaret. Opposisjonspartiene er ikke enige om å styre sammen, og heller ikke om hvem av dem som skal styre. Derfor har regjeringen funnet det mest ansvarlig å bli sittende. Landet trenger en regjering. En bedre regjering enn den sittende kan landet ikke få.»

Presidenten: – Møtet er satt. Alle er tilstede. Siv Jensen har bedt om ordet.

Siv Jensen (FrP): – President! Regjeringen Stoltenberg opptrer udemokratisk. Et flertall av velgerne har etter fire år sagt klart ifra at Stoltenbergs mannskap må få avløsning. Likevel velger regjeringen å bli sittende. Det er å utvise manglende respekt for folk flest. Regeringen bør respektere valgresultatet, og innlevere sin avskjedssøknad. Her og nå. Hvis ikke, er Fremskrittspartiet beredt til å hjelpe regjeringen. Påstanden om at regjeringen som tapte valget er den beste regjeringen landet kan ha, er jo med respekt å melde, unnskyld uttrykket president, bare tøv. En hvilken som helst regjering utgått av Fremskrittspartiet ville gjort en bedre jobb for folk flest enn Jens Stoltenbergs. Jeg fremlegger herved et mistillitsforslag på vegne av Fremskrittspartiet, og tillater meg å lese det opp: «Regjeringen har ikke Stortingets tillit.»

Presidenten: – Forslaget er registrert. Presidenten vil bemerke at «tøv» ikke er et uttrykk som passer i debatten. Erna Solberg har bedt om ordet.

Erna Solberg (H): – President. Høyre kommer til å stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet. Heller ikke Høyre har tillit til Stoltenbergs regjering. Påstanden om at den avtroppende regjeringen er den beste landet kan ha, får vi sette på kontoen for høy sigarføring. Og Stoltenberg trenger ikke bekymre seg. Landet kommer til å få en regjering. Jeg er statsministerkandidaten for dét regjeringsalternativet som har størst oppslutning bak seg hos stortingsflertallet.

Presidenten: – Presidenten kjenner ikke til at statsministeren røyker sigar, men vet at den forrige gjorde det, i såkalt festlig lag. Lars Sponheim har bedt om ordet.

Lars Sponheim (V): – President, Venstre er klare til å innta regjeringskontorene, forutsatt at det skjer sammen med Høyre og KrF. Statsministeren var vel høy og mørk i sine uttalelser om regjeringens fortreffelighet. Det rimer dårlig med det tilstanden til dét mannskapet som nå skal mønstre av etter fire år. De ser nokså slitne ut. De blir nok glade for å få komme hjem til ullteppet i godkroken, tenker jeg.

Presidenten: – Hvis representanten Sponheim har informasjon om statsrådenes helsetilstand er bra å gi uttrykk for omsorg, men ikke å omtale statsrådenes helsetilstand eller utseende fra Stortingets talerstol. Kristin Halvorsen har bedt om ordet.

Kristin Halvorsen (SV): – SV har mye ugjort i regjeringskontorene, både når det gjelder miljøkrisen og finanskrisen som markedskapitalistene har skapt, få gjøre ramtida for onga våre trygg og god, og vi ser ikke helt hvem som skal klare å erstatte oss. De største partiene i opposisjonen vil jo ha mer av det som har skapt alle krisene vi gjør vårt beste for å rydde opp i. Hvis vi får fortsette er jeg sikker på at vi kan finne gode samarbeidspartnere her i huset. Det er ingen som skriker etter at vi skal gå av.

Presidenten: – Valgkampen er over. Liv Signe Navarsete har bedt om ordet.

Liv Signe Navarsete (SP): – Vi i Senterpartiet mener den beste politikken skapes i skjæringspunktet mellom sentrum og Arbeiderpartiet. Derfor bør regjeringa få fortsette, og jeg er enig med Kristin Halvorsen i at vi kan finne gode løsninger i samarbeid med våre gode venner i sentrum.

Presidenten: – Dagfinn Høybråten har bedt om ordet.

Dagfinn Høybråten (KrF): – Kristin Halvorsen tar feil. Flertallet har om ikke skreket, så ihvertfall gitt regjeringen klar å tydelig beskjed om at den er uønsket. Valgresultatet bør aksepteres. Alternativet til dagens regjering er de samme partiene som satt i Kjell Magne Bondeviks siste regjering. Det er det sterkeste alternativet, og det er plassert i sentrum av politikken. Samarbeidet kan derfor gå begge veier. Jeg har symparti for det som representanten Navarsete sa om samarbeid, men valgresultatet må respekteres. En regjering som har tapt flertallet bør ikke klamre seg til taburettene. Det er uverdig.

Presidenten: – Jens Stoltenberg har bedt om ordet.

Jens Stoltenberg (Ap): – Landet må ha en regjering. Opposisjonen, som nå utgjør flertallet er jo ikke enig seg imellom. Flertallet har to omtrent like store alternativer. Vi må jo vite hvem vi skal gi nøkkelkortene til, og om de som kommer har et avklart forhold til Stortinget. Det er ingen i Arbeiderpartiet, og sikkert ikke i SV og Senterpartiet heller, som er så uansvarlige å gi fra seg makten uten videre. Spesielt ikke i en slik situasjon. Hvis flertallet i denne salen visste hvem som skulle inn i regjeringskontorene ville situasjonen vært en annen. Men det gjør de ikke, president. Det er gått tre uker siden valget, og det er ikke kommet noen avklaring ennå. I valgkampen fikk vi høre at når valgresultatet forelå og kortene var lagt ville situasjonen være en annen. Men det har ikke skjedd noe de siste tre ukene som er annerledes enn de fire siste årene.

Presidenten: – Siv Jensen har bedt om ordet.

Siv Jensen (FrP): – Fremskrittspartiet er det største partiet i opposisjonen. Det ansvarlige ville være at Jens Stoltenberg anbefaler Kongen å gi meg som leder for det største partiet oppdraget med å danne ny regjering. Jeg er klar til å påta meg ansvaret. Jeg er klar over at Erna Solberg og hennes to følgesvenner har to mandater mer enn FrP – tilsammen. Men hennes alternativ inkluderer to av partiene som gjorde et dårligere valg enn i 2005, deriblant hennes eget. President, denne debatten har vist at Ap, SV og SP ikke respekterer valgresultatet, men isteden klamrer seg til makten. Da må Stortinget ta ansvar, slik at det ikke sklir ut i tragedien.

Presidenten: – Jensen mente muligens «parodien», ikke tragedien.

Jensen, fra salen: – Takk for korreksjonen, president.

Presidenten: – Ingen flere har bedt om ordet. Vi går til votering.

Dagfinn Høybråten, fra salen: – President!

Presidenten: – Høybråten har bedt om ordet.

Dagfinn Høybråten (KrF): – Jeg vet at det er uvanlig, men KrF vil be om et gruppemøte før voteringen over mistillitsforslaget.

Presidenten: – KrF har bedt om gruppemøte. Ingen har noe imot det? Det har ingen. Stortingets møte settes igjen kl. 1800. Møtet er hevet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer