Ukategorisert

Kampen mot det nye ekteskapsloven

KrF og FrP var allierte i kampen mot ekteskapsloven som likestiller heterofile, homofile og lesbiske. De to partiene kan tenke seg å reversere loven, slik det nylig skjedde i i California. Det finnes mange som ikke vil sitte rolig å se på at en slik reversering skjer.


KrF og FrP stemte samlet mot den legningsnøytrale ekteskapsloven, og fikk støtte av enkeltrepresentanter i Høyre og FrP. Det er derfor ikke utenkelig at en slik reversering kan skje. Religiøse krefter klarte ikke å reversere avkriminaliseringen av homofile handlinger, Abortloven eller Parnerskapsloven. Men den legningsnøytrale ekteskapsloven var en del av en «pakke» med endringer, som har provosert mange i langt større grad enn f.eks Partnerskapsloven. Årets Fritt Ord-vinner, Nina Karin Monsen, demonstrerer det kristen-biologisk orienterte raseriet mot at homofile og lesbiske likestilles med heterofile på stadig flere områder.

På Facebook finnes det en gruppe for dem som vil gi KrF og FrP en advarsel mot å reversere den nye ekteskapsloven.

Liberalerens primære standpunkt er å fjerne hele ekteskapsloven. Men primært støttet vi den. En reversering av loven bør bare komme hvis man avskaffer all regulering av ekteskapslignende forhold, og gjør dette om til sivilrettslige avtaler.

Vurderer du å gi KrF og FrP en advarsel mot å tukle med den legningsnøytrale ekteskapsloven finner du Facebook-gruppen her.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
12 years ago

Enkeltrepresentanter i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre ville stemme imot loven. Dessverre går det ikke frem av odelstings- og lagtingsforhandlingsdokumentene på Stortinget.no hvilke representanter som stemte imot. Aps Sigrun Eng ville ha stemt imot i Lagtinget, men valgte ikke å møte opp. Dette er på et vis en måte å omgå stemmeplikten på; begrunnelsen var at loven uansett ville bli banket gjennom med 2/3 flertall om den kom opp i Stortinget til plenumsbehandling. Som det går frem av voteringene i Odelstinget og Lagtinget, er dette ikke riktig (http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Odelstinget/2007-2008/o080611.pdf og http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Lagtinget/2007-2008/l080617.pdf). 125 av 127 representanter deltok i voteringen i Odelstinget, og 40… Read more »

Sentrumskonservativ
12 years ago

Publiserer man innlegg med lenker, må man vente lenge på godkjenning, så jeg forsøker meg uten: Enkeltrepresentanter i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre ville stemme imot loven. Dessverre går det ikke frem av odelstings- og lagtingsforhandlingsdokumentene på Stortinget.no hvilke representanter som stemte imot. Aps Sigrun Eng ville ha stemt imot i Lagtinget, men valgte ikke å møte opp. Dette er på et vis en måte å omgå stemmeplikten på; begrunnelsen var at loven uansett ville bli banket gjennom med 2/3 flertall om den kom opp i Stortinget til plenumsbehandling. Som det går frem av voteringene i Odelstinget og Lagtinget, er dette… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Meg bekjent var det kun en i Venstre som vurderte å stemme mot.

Sentrumskonservativ
12 years ago

Ja, det er godt mulig. Men den faktiske stemmegivningen til enkeltrepresentanter er altså umulig for andre enn politiske journalister å få rede på, ettersom Stortinget.no kun angir antall representanter som stemmer for og antall representanter som stemmer imot.

Pleym
Pleym
12 years ago

Det er jo slik at følger man debatten i partienes interne fora, og i lokale og regionale medier går det an å samle inn informasjon nok til å få et helhetsbilde.

Sentrumskonservativ
12 years ago

Det er nok slik, men den generelle offentlighet har ingen mulighet til å følge denne debatten i de ulike partier, og kan også være vanskelig å finne informasjon i lokale medier. Man må huske på at marginene i Lagtinget var meget små. Det ville de også vært ved en eventuell andre gangs behandling i Lagtinget og i en eventuell behandling i Stortinget i plenum (med krav om 2/3 flertall). Enkelte representanter har ikke nødvendigvis tilkjennegitt hvordan de vil stemme, langt mindre i media, mens andre kan ha endret syn på kort tid eller blitt presset til å stemme annerledes. Videre… Read more »

Anders Hestø Hansen
Anders Hestø Hansen
12 years ago

Det er en menneskerett å ha foreldre av begge kjønn, men det er ikke en menneskerett å få barn. Altså nei til den nye ekteskapsloven. Homofile og lespiske par kan godt bo sammen og ha det fint, man man kan ikke overgå naturen.

Fra arkivet