Ukategorisert

Miljøavgifter subsidierer velferdsstaten

Miljøavgifter brukes til å finansiere den norske velferdsstaten. Urettferdig og tragisk!

Bare en femdel av det som rapporteres som miljørelaterte avgifter internasjonalt, er avgifter som brukes til å korrigere for negative miljøkonsekvenser. Resten av avgiftene som rapporteres er rene inntektsskatter til staten, ifølge Statistisk sentralbyrå på nettstedet SSB.no.

I 2007 rapporterte Norge 66 milliarder kroner i såkalte miljørelaterte avgifter etter en spesifikasjon gitt av Eurostat og OECD. Av disse kan kun rundt 14 milliarder, tilsvarende en femdel, sies å korrigere for negative miljøkonsekvenser og kalles miljøavgifter. 13 prosent av de rapporterte tallene var klimaavgifter (avgifter på CO2, metan, HFK og PFK) og 9 prosent andre miljøavgifter.

Når norske politikere ønsker flere miljøavgifter, betyr det rett og slett et ønske om mer penger til å finansiere skoler, barnehager, kulturtilbud, støtteordninger, U-hjelp og andre mer eller mindre gode tiltak. Jens Stoltenberg kaller systemet i Norge for den nordiske modellen. Liberaleren kaller modellen for blodig urettferdig og svært kynisk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer