Ukategorisert

Krav fra Venstre – et godt krav

Trine Skei Grande, nestleder i Venstre, mener regjeringen må avklare sitt standpunkt om EUs datalagringsdirektiv før valget.

–Venstre vil arbeide imot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen, sier Skei Grande til Venstre.no.

Hadde et flertall av norske politikere vært som Trine Skei Grande, ville ikke Liberaleren hatt kampanjen Nei til datalagringsdirektivet. Støtt kampanjen du også!

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
12 years ago

Det er flere relaterte saker de bør ta stilling til før valget (ellers bør vi få et Piratparti her også)

– Sentralisering av pasientjournaler

– Jurieordningen

– Romavlytting og telefonavlytting (på tide å redusere bruken siden terrorhysteriet er over?)

– Rettssikkerhet og hysteri generellt

– Fildeling og rettsikkerhet

– Taushetsplikten må gjeninnføres hos psykologen i stedet for pliktig angiveri slik det er idag

Pleym
Pleym
12 years ago

Når det gjelder juryordningen er det ingen hemmelighet at V er for denne.

Sentrumskonservativ
12 years ago

Romavlytting og telefonavlytning og fildeling og rettssikkerhet er vel to punkter der Venstres standpunkt synes rimelig klart. (Men der Liberalerens redaktør i begge tilfeller åpenbart er uenig med sitt parti.) Var det ikke Liberaleren som åpnet for eksklusjon av Dørum på grunn av terrorlovene vedtatt i forrige stortingsperiode?

Pleym
Pleym
12 years ago

Liberaleren har ingen makt og myndighet til å eksludere medlemmer av Venstre. Partiet har heller ingen eksklusjonsparagraf.

Men å si at vi var lite glade for Dørums utglidning i disse sakene, er å uttrykke det altfor forsiktig.

trackback
12 years ago

psykolog…

För kontakt med psykolog i malmö som dessutom arbetar med KBT – kognitiv terapi kan rekommenderas…

Fra arkivet