Ukategorisert

Min kommentar til Abid Q. Raja

Akershus Venstres 2.kandidat stiller til nettmøte på Dagbladet, og har lovet å «døgne» for å svare på så mange spørsmål som mulig. Jeg er derfor optimistisk med tanke på å få svar fra Raja.


Han har i en artikkel i dagens Dagbladet foreslått følgende troskapsed: «Fra dette øyeblikk og fremover, sverger jeg min lojalitet til Norge og dets folk, til dets demokratiske syn som jeg deler, til de rettigheter og friheter som jeg respekterer, og til dets enhver tid gjeldende lovverk som jeg erklærer å etterleve.»

Min kommentar til ham på nettmøtet har tittelen «Helt uaktuelt» og lyder:

«Jeg kan ikke sverge lojalitet til et geografisk område eller en såvidt vanskelig definerbar enhet som et land er. Ikke kan jeg sverge lojalitet til et folk der jeg er er uenig med 95% av (dem), og jeg kan heller ikke love lojalitet til de til enhver tid gjeldende lover. Jeg anerkjenner ikke politikernes rett til å innskrenke min personlige frihet til å leve mitt liv så lenge jeg ikke skader andres samme frihet. At noe er ulovlig betyr ikke at det er kriminelt. Det finnes moralsk riktige lover, og det motsatte.

Formuleringen «til de rettigheter og friheter jeg respekterer» kan tolkes dithen at de man ikke respekterer har man ikke sverget lojalitet til.

Dette var et sammensurium, Abid, og er helt umulig å avgi som ed, også for meg som født nodmann.

Du bør legge bort ideen om en troskapsed en gang for alle.»

Mest lest

Arrangementer