Ukategorisert

Min kommentar til Abid Q. Raja

Akershus Venstres 2.kandidat stiller til nettmøte på Dagbladet, og har lovet å «døgne» for å svare på så mange spørsmål som mulig. Jeg er derfor optimistisk med tanke på å få svar fra Raja.


Han har i en artikkel i dagens Dagbladet foreslått følgende troskapsed: «Fra dette øyeblikk og fremover, sverger jeg min lojalitet til Norge og dets folk, til dets demokratiske syn som jeg deler, til de rettigheter og friheter som jeg respekterer, og til dets enhver tid gjeldende lovverk som jeg erklærer å etterleve.»

Min kommentar til ham på nettmøtet har tittelen «Helt uaktuelt» og lyder:

«Jeg kan ikke sverge lojalitet til et geografisk område eller en såvidt vanskelig definerbar enhet som et land er. Ikke kan jeg sverge lojalitet til et folk der jeg er er uenig med 95% av (dem), og jeg kan heller ikke love lojalitet til de til enhver tid gjeldende lover. Jeg anerkjenner ikke politikernes rett til å innskrenke min personlige frihet til å leve mitt liv så lenge jeg ikke skader andres samme frihet. At noe er ulovlig betyr ikke at det er kriminelt. Det finnes moralsk riktige lover, og det motsatte.

Formuleringen «til de rettigheter og friheter jeg respekterer» kan tolkes dithen at de man ikke respekterer har man ikke sverget lojalitet til.

Dette var et sammensurium, Abid, og er helt umulig å avgi som ed, også for meg som født nodmann.

Du bør legge bort ideen om en troskapsed en gang for alle.»

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
bigboyen
bigboyen
12 years ago

Han imponerer ikke akkurat i svarene sine, se på det her som eksempel: » Om jeg hadde søkt statsborgerskap til Norge med dine regler hadde jeg blitt nektet adgang. Jeg mener Norge skulle hatt en ny grunnlov, og er heller ikke særlig glad i flagget. Jeg er imot det parlamentariske styresettet og kapitalismen som ligger i bunnen for vår styreform. Jeg ønsker et reelt folkedemokrati, uten at jeg skal gå videre innpå det akkurat her. Poenget er: Jeg syns dette er helt legitime ideologiske synspunkter som ikke skal avgjøre hvorvidt en person skal få flykte til Norge, fra krig og… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Raja gav meg følgende svar: «Pleym, du har rett i at det har sneket seg inn en feil i teksten; de skal ikke være de men dets; altså Fra dette øyeblikk og fremover, sverger jeg min lojalitet til Norge og dets folk, til dets demokratiske syn som jeg deler, til DETS rettigheter og friheter som jeg respekterer, og til dets enhver tid gjeldende lovverk som jeg erklærer å etterleve! Håper du kan etterleve denne da. Du gjør det jo alt! Jeg mener en bør kun kreve av de som ønsker å bli norske borgere at de vil være lojale mot… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Raja tar feil i at jeg etterlever Norges lover. Jeg er for sivil ulydighet, og anerkjenner ikke Stortingets rett til å bestemme hva jeg skal ta med inn i landet av mat, alkohol, osv osv. Blant annet.

Fra arkivet