Ukategorisert

Svaret fra Blaatt.net

Kl. 1800 igår kveld kom svaret på utfordringen Liberaleren gav personen(e) bak nettsiden blaatt.net. De ble visst litt fornærmet..


Her er svaret de sendte redaktøren på epost. Sitatene fra vår opprinnelige artikkel har jeg kursivert, for å skille det fra kommentarene til blaatt.net:

«Å plassere Liberaleren (og Civita) sammen med grupperinger som Norgespatriotene og SIAN viser en manglende forståelse for grunnleggende ideologiske forskjeller.»

Mener du på alvor at blaatt.net ikke forstår at SIAN og norgespatriotene ikke har noe som helst med liberaleren eller DLF å gjøre? Artikkelen om T-teori som avslører det politiske systemet (slik kommunister og alle andre internasjonalister vil holde hemmelig) så det skal godt gjøres å ikke tro blaatt.net forstår dette.

«På høyresiden finnes det verdiliberale og verdikonservative, som stort sett kan enes om at markedsøkonomien ihvertfall er en fin ting.»

Jeg vil anmode om å lese artikkelen T-teori for å oppdage at blaatt.net ikke deler denne oppfatningen av politisk akse. På høyresiden er nasjonalistene. Dere er internasjonalister i likhet med DLF og befinner seg derfor på venstresiden av aksen (sammen med kommunistene) og ikke høyresiden.

«Hva innvandringsmotstandere som Norgespatriotene og SIAN har til felles med Liberaleren har jeg til gode å forstå»

Ingen. De er ikke engang på samme side av politisk akse. Hva får deg til å tro det er ment som om de har noe med hverandre å gjøre? Hvorfor skulle noen tro dette?

«Vi er for fri innvandring. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn velkommen. Hvis Norgespatrioene og SIAN kan komme med samme erklæring offentlig er det helt iorden at Blaatt.net plasserer disse på samme lenkeside som Liberaleren.»

Det vil de ikke da de mener det motsatte.

«Liberaleren har publisert verdiliberale standpunkter omtrent daglig i 10 år. Når Blaatt.net likevel presterer dette sammensuriumet av lenker så viser det at enten har vi gjort en fryktelig dårlig jobb, eller så er dere bak blaatt.net veldig dårlig orienterte i det ideologiske landskapet her til lands.»

Lenkesider er aldri ment som å sette samme ideer sammen. Det gjør heller ikke reklame eller telefonkatalogen. Det er ingen som gjør dette selv om de fysisk er plassert på samme side. En lenkeside er ikke integrert sett av ideer. Det er ikke en ideologi.

Du svarer samtidig med Vegard Martinsen så jeg aner et visst samspill mellom dere to med mindre en ukjent tredjepart har hisset dere opp emosjonelt med å sende dere email og klaget på at dere er på samme lenkeside. Det er ingen som har antydet at det skulle være noen sammenheng i mail til meg før. Dersom dette blir et reell problem kan jeg i neste oppdatering skrive eksplistt over lenkene at ingen under har noe som helst med hverandre å gjøre og heller ingenting med blaatt.net å gjøre og lenkene kun er oppgitt for å sende leseren til sider som kan gi mer kunnskap.

«Liberaleren er verdiliberale. Vi er for fri innvandring. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn velkommen.»

I likhet med DLF ja. Dere lenkes selvfølgelig ikke opp fordi dere deler samme grunnleggende primærmål som kommunistene (og antakelig er skapt og finansiert av de samme bakmenn)…

Det er helt tilfeldig hva som står på lenkesiden hva rekkefølge angår og det ble brukt bilder fordi det var så få lenker. Når det i neste oppdatering kommer flere lenker vil det bli omgjort til helt vanlige tekstlenker og da er det lettere å kategorisere lenkene også. Det er ingen rasjonell grunn til at det skal være bildebannere så det kan jeg rett og slett fjerne. Dersom det er ønskelig å fjerne også evt. tekstlenker som er kategorisert så bør dere si ifra så får jeg vurdere dette i neste oppdatering.

hilsen blaatt.net

Liberalerens kommentar til meldingen fra blaatt.net:

Vi har ikke gjennomført noen koordinert aksjon med DLFs leder. Derimot har vi reagert efter en kommentar fra bloggeren Virrvarr på twitter.

Skal blaatt.net først opplyse sine lesere holder det lenge med en tekstlenke fremfor et helt banner. Det er fint med reklame, men i motsetning til andre er ikke all reklame god reklame.

Skal blaatt.net først ha en lenkeside kan det jo være greit å spesifisere eller nyansere litt mer, som en slags veiledning til eventuelle lesere.

Ingen andre enn vi selv finansierer Liberaleren. Ut fra størrelsen går vi også ut fra at DLF finansierer seg selv, via medlemskontingenter og sponsing – ikke ut fra skattebetalernes midler.

Ellers bekrefter svaret at antydningene her på Liberaleren om den ideologiske forvirringen hos blaatt.net stemmer nokså bra.

Mest lest

Arrangementer