Ukategorisert

«Beregnet avgiftstap for staten»

«Hver 3.nordmann er småsmugler» skriver Dagbladet. Men bare 1 av 100 blir tatt. «Den omfattende smuglingen blant privatpersoner fører til et beregnet avgiftstap for staten på mellom 2,6 og 3,9 milliarder kroner,» siterer Dagbladet Vårt Land. Er det så sikkert at alle som smugler ville handlet på Vinmonopolet?


Jeg tror ikke det, for jeg er en av dem som ikke handler på Vinmonopolet. Jeg er noen småturer i utlandet i ny og ne. Mest korte koseturer til Danmark med familien, eller lange ferieturer til svigerfamilien i Syd-Amerika.

Da handler jeg naturligvis alkohol. Jeg handler utenlands fordi varene er billigere, men også fordi jeg av prinsipp ikke ønsker å støtte et statlig monopol for omsetning av alkohol.

Staten bør ikke drive forretninger, og det bør ikke være noe monopol på omsetning av alkohol. Dette er mine prinsipielle standpunkter.

Ellers er jeg tilhenger av særavgifter for å dekke utgifter helsevesenet har til å reparere helseskader som følge av varene det er særavgifter på. Et system med slike avgifter er en mellomting mellom et offentlig helsesystem finansiert av skatter – der naboen velter alle utgifter for sin livsførsel over på din skatteseddel, og et system der du selv forsikrer deg (og din livsstil) mot visse typer sykdommer. Problemet med særavgifter på alkohol og tobakk er at du likevel dekker naboens helseutgifter – forutsatt at du selv lever et sunt liv.

Dette var en avsporing. Mitt poeng er at selv om jeg ikke handlet alkohol utenlands ville jeg ikke brukt de pengene på å handle de samme varene på Vinmonopolet. Det er derfor en tilsnikelse når det spekuleres i at de som kjøper alkohol utenlands, og eventuelt smugler, gir et avgiftstap for staten. For jeg er ganske sikker på at det er flere enn meg som ikke vil gi staten flere kroner enn vi må, og slett ikke via Vinmonopolet.

De påstandene om tapte inntekter til staten sin fremkommer i artikkelen er sikkert gitt for å gi deg og meg dårlig samvittighet. Men trenger vi å ha det? Efter min mening er svaret nei.

Staten forsøker å kombinere to ganske vanskelige og klart motstridende linjer; på den ene side forsøker man å holde inntaket av alkohol så langt nede som mulig. Dette gjøres gjennom høye avgifter, monopolisert omsetning av vin og brennevin, samt strenge skjenkeregler- og tider. Skjenketidene har så langt vært et kommunalt ansvar, men den rødgrønne regjeringen forsøker å flytte dette oppover i systemet, for å kunne stramme inn likt over hele landet. På den annen side forsøker man å tjene penger på salg av alkohol. Jo mer salg jo flere avgifter i statskassen. Såfremt særavgiftene kun går til behandling av alkoholrelaterte skader skulle det ikke behøve å bety så mye for helsevesenet at det selges mer alkohol. Vi kjenner staten, og vet at pengene går inn i det generelle sluket som kalles drift (også kjent som statsbudsjettet). Å holde alkoholomsetning nede og samtidig skulle tjene penger på alkohol er ikke lett -samtidig. Men staten skal få for at den forsøker. Hvor vanskelig det er, så vi da Vinmonopolet ville tillate alkoholkjøp via kredittkort.

En konsekvens av den rådende alkoholpolitikken er at den gjør oss alle til kriminelle. Men om noe er ulovlig behøver det ikke være kriminelt. Det kommer an på om du anerkjenner politikernes rett til å regulere akkurat dette området av ditt liv (handel via utlandet). Forbrytelsen vi gjør oss skyldig i er ikke sammenlignbar med ugjerningene til mordere, voldtektsforbrytere og ranere. Men vi er likefullt et tall i kriminalstatistikken – hvis vi blir tatt.

Staten bør konsentrere seg om kjerneoppgavene, hvorav den viktigste er å gi lover og regler som regulerer forholdet mellom mennesker, mellom mennesker og staten, og mellom bedrifter, mennesker og staten. Når staten både gir lover og vil drive forretninger plasserer den seg på flere sider av bordet. Det er ikke uvanlig at staten i en slik situasjon gir seg selv særfordeler.

Staten bør også bekjempe virkelig kriminalitet, ikke hva den til enhver tid anser som ulovlige handlinger.

Staten kan ikke regne med tapte avgifter fra meg. Jeg vil ikke bruke penger på Vinmonopolet uansett, så staten får ingen penger fra meg via den institusjonen.

Jo flere som gjør som meg, jo dårligere vil det gå med Vinmonopolet – og dermed med norsk alkoholpolitikk.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jens Even
Jens Even
12 years ago

Det er selvsagt ikke noe grunnlag for å kritisere Pleym for hans prinsipielle holdning til statlig monopol og regulering av alkoholomsetning. Disse meningene har han selvsagt lov til å ha – og jeg er personlig helt enig. At en «forbrukerboikott» av vinmonopolet skulle gi noen effekt, er derimot i beste fall naivt. I verste fall vil en slik boikott gi myndighetene muligheten til å si: Se på den offisielle statistikken – alkoholforbruket går ned! Det jeg reagerer på med Pleyms innlegg, er at en kriminell handling som innebærer personlig vinning, kategoriseres som en slags sivil ulydighet. Dette er en relativisering… Read more »

tthoro
tthoro
12 years ago

Den opplagte løsningen er jo å øke kvoten kraftig – hvorfor i all verden skal man kriminalisere 1/3 av alle utlandsreisende?

bigboyen
bigboyen
12 years ago

Jens Even tar feil, alle lover er ikke til for å holdes. Jeg syns det er helt greit å snyte på skatten eller smugle alkohol. Det er opp til den enkelte å sette den grensen. Men det betyr jo også at du må ta konsekvensen av handlingen, du må være klar over at du kan bli tatt og straffet. Jeg syns det her tema er ganske uproblematisk, og jeg har ingen problem med å innse at folks moral og holdninger er forskjellig. Jeg syns det er viktig at den enkelte selv vurderer hvilke lover de er villig til å bryte,… Read more »

Jens Even
Jens Even
12 years ago

bigboyen og andre smuglere og skattesnytere vurderer risikoen for å bli tatt opp mot egen vinning ved å bryte loven. Det er den samme vurderingen som en hvilken som helst kriminell.

En anarkistisk innstilling til samfunnet, og for lettvint. Det har ingenting med hva man ut fra en liberalistisk forståelse kan kalle sivil ulydighet.

IvarE
IvarE
12 years ago

Jens Even har tydeligvis litt vondt for å skille mellom det å gi uttrykk for et prinsipielt syn og det å oppfordre til en ulovlig handling, samt for å skille mellom årsaker til ”kriminalitet” (her: at enkelte lover oppfattes som høyst urimelige og derfor i seg selv skaper ringeakt for lovverket som helhet) og handlingen i seg selv. Og Vårt Lands (og statens) dobbeltmoral er det også viktig å påpeke. Hvis formålet med avgiftene virkelig var å begrense forbruket, så kan man ikke samtidig beklage seg over at man får inn mindre i avgifter enn man hadde ”forventet”. De to… Read more »

bigboyen
bigboyen
12 years ago

«bigboyen og andre smuglere og skattesnytere vurderer risikoen for å bli tatt opp mot egen vinning ved å bryte loven. Det er den samme vurderingen som en hvilken som helst kriminell.» Nei, det er en vurdering som alle voksne mennesker gjør. Det er noe av det som skiller oss fra dyr, at vi er i stand til å vurdere konsekvensen av våre handlinger. Jeg er ikke en kriminell selvom jeg ikke anerkjenner alt som politikerne på Stortinget vedtar. Og jeg har ingen ønske om å være noe offentlig person, derfor snyter jeg på skatten i stillhet og derfor røyker jeg… Read more »

Rune
12 years ago

I kommentarene ser vi vel entydig hvordan noen personer er villig til å gå lenger enn andre for å forsvare sine egne synspunkter, enten det er snakk om overfor seg selv eller «samfunnet» (hva nå i huleste det skal være). Noen beholder synspunktene i hodet, mens andre lever livet slik de mener det er moralsk og politisk korrekt.

Jeg følger Kardemommeloven, enkelt og greit. Har ikke vært på Vinmonopolet på over 20 år. Tolk det som du vil.

Jens Even
Jens Even
12 years ago

Et par spørsmål til relativistene: Hvor omfattende må smugling være før det kan defineres som kriminelt? Spiller det noen rolle om vedkommende som smugler har profitthensyn eller ringeakt for loven som sin viktigste motivasjon?

Jens Even
Jens Even
12 years ago

bigboyen skriver: «Jeg er ikke en kriminell selvom jeg ikke anerkjenner alt som politikerne på Stortinget vedtar.»

Det er utvilsomt riktig. Men hvis du bryter de lovene som er belagt med en straffereaksjon, er du per definisjon en kriminell. Det kriminelle ligger ikke i anerkjennelsen, men i manglende etterlevelse.

bigboyen
bigboyen
12 years ago

Jeg tror ikke vi blir enige Jens Even, og det er jo selvsagt siden vi er uenig om definisjon. Jeg anser ikke folk som ikke gjør handlinger som skader andre (eller setter andre for fare) som kriminelle. At staten er av en annen oppfatning får så være, men de har ikke en moral makt over meg. Grensen for smugling er individuell. Jeg gjør et skille når det kommer til næringsvirksomhet. Om du får konkurransefordel i forhold til en konkurrent for at du smugler så vil jeg mene det er umoralskt. Så min grense går på personlig forbruk, men ikke i… Read more »

Fra arkivet