Ukategorisert

Bibliotekene får en ny rolle

Personer som ikke har tilgang på spill som er finansiert av private, bør holde seg unna de forskjellige dataspillene som finnes på markedet. Det er synd politikerne ikke har den samme holdningen som Liberaleren har.

Bibliotekene skal utvide sortimentet. Det ønsker Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. I innstillingen til Bibliotekmeldingen ønsker politikerne at dataspill skal bli et naturlig tilbud på bibliotekene.

–Det fins barn i Norge som ikke har råd til å spille dataspill og som har foreldre som ikke kan kjøpe konsoller, sier stortingsrepresentant for SV, May Hansen til NRK.

Kulturpolitikerne ønsker at spill på bibliotekene skal finansieres gjennom skatter og avgifter. Det betyr i praksis at borgere som hater dataspill må være med på finansieringen fordi politikerne ønsker en skattefinansiert aktør på markedet som kan utkonkurrere private aktører som overlever gjennom salg av dataspill.

Liberaleren vil privatisere bibliotekene. Vi mener det er uheldig at staten er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen.

Argumentene til May Hansen kan trekkes lengre. Staten bør, gjennom skatter og avgifter, finansiere øl til ungdommene fordi det finnes unge menn og unge kvinner som har foreldre som ikke har råd til å kjøpe alkohol til ungdommene. Et grusomt forslag prinsipielt, men like godt som det vedtaket kulturpolitikerne har fattet.

Staten blir større og større, og regningen for politikernes stormannsgalskap får borgerne gjennom skatt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer