Ukategorisert

Internettlisens? Ærlig talt, Solhjell!

Hva er det med SV og internett. Kunnskapsminister (!) Bård Vegar Solhjell vil nå ha avgift på internett. Nettbrukerne markerer allerede dette med protestaksjoner. Åndsarbeidere opplever nå overgrep mot eiendomsretten. Kanskje dette kan flytte dem politisk?


Det har kommet søksmål mot Pirate Bay på grunn av piratkopiering. Diverse organisasjoner krever at nettoperatører som Telenor stenger slike nettsteder ute. Bård Vegar Solhjell ser ikke på slik utestengelse som realistisk, men mener at brukerne kan ilegges en avgift for bruken av internett. Avgiften kan brukes til å kompensere dem som blir rammet av ulovlig fildeling. Altså de som har opphavsretten til det som blir kopiert ulovlig på nettet. Han synes NRK-avgiften er et eksempel til efterfølgelse.

Høyres kulturpolitiker Olemic Thommessen er allerede ute og slakter forslaget. Og han er ingen ensom svale. Blant dem som latterliggjør forslaget er Thommessens partifelle Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen poengterer at kulturlivet er rasende fordi SV ikke klarer å gjøre noe med piratkopieringen. Da kommer SV opp med sin refleksløsning: Skatt. Kulturarbeiderne har så langt demonstrert at majoriteten av dem ligger godt til venstre politisk. Men i denne saken burde de søke til høyresiden. For dét de protesterer på handler om overgrep mot deres private eiendomsrett til egen produksjon. Venstresidens tradisjonelle løsninger handler jo om ikke å beskytte privat eiendomsrett, men å ta for seg – til fordel for det såkalte fellesskapet. Både hva som er «fordel» og hva «fellesskapet» er, kan diskuteres.

Internett er den nye kommunikasjonsformen. En infrastruktur for moderne kommunikasjon. Som bruker betaler vi idag forholdsvis lave avgifter til dem som gir oss tilgang til internett. Vi har tilgang 24 timer i døgnet. Akkurat som med veier, men i større grad enn kollektive transportformer. På nettet kan du betale for varer og tjenester av alle slag; reiser, filmer, bøker, klær, teknologi etc. Men du kan også stjele mange av de samme tingene. Dette er en utfordring som må løses. Men generell skattlegging av nettbruk, ut over hva vi betaler til nettoperatørene kan bli dyrt.

SVs forslag er ikke bare håpløst, det er også usosialt. Nok en skatt eller avgift vil ramme de dårligst stilte i samfunnet. De som allerede har utfordringer med å ha samme tilgang til internett som folk flest.

Det er å håpe at kulturarbeiderne ser verdien av privat eiendomsrett. Det er å håpe at nettbrukerne knuser forslaget fra Solhjell, og at SV får seg en lærepenge samtidig.

Apropos SV og internett: SV har også en partileder som foran forrige valg skrev en bok som skulle fungere interaktivt via et nettsted. Leserne skulle kunne kommunisere med forfatteren i forlengelsen av boken. Men som Røe Isaksen tidligere har beskrevet, måtte Halvorsen gi opp. Hun fant ikke å kunne prioritere kontakten med sine lesere/velgere. Det er noe med SV og internett. Tross gode intensjoner sliter partiet med å finne ut hvilken form nettet skal benyttes. Samhandling er jo det nye inordet i regjeringen for tiden. Kanskje SV skal reformere sin egen samhandling med internett?

Mest lest

Arrangementer