Ukategorisert

WWF: Nei til subsidier av næringsvirksomhet

Dagbladet viderebringer en NTB-melding der World Wildlife Fund kritiserer Norge for å subsidiere hvalfangst. Begrunnelsen kan imidlertid brukes mot all subsidiering av næringsvirksomhet.


På grunn av minkende efterspørsel efter hvalkjøtt har Norge støttet hvalfangsten med 95 millioner kroner i subsidier siden 1992.

WWF mener Norge ikke burde subsidiere denne næringen, og argumenterer slik: «- I en tid med global økonomisk krise er det verken strategisk eller bærekraftig å bruke verdifulle skatteinntekter til å støtte en industri som ikke er økonomisk levedyktig, sier Susan Lieberman fra WWF.»

Smak på dette: «skatteinntekter til å støtte en industri som ikke er økonomisk levedyktig,..»

At staten må subsidiere næringsvirksomhet er nettopp et tegn på at denne næringen ikke er økonomisk levedyktig. Det samme gjelder for subsidier til enkeltbedrifter.

Ingenting er bedre enn om WWF rent generelt blir motstander av næringsvirksomhet subsidieres, uavhengig av hva næringen (eller bedriften) produserer.

Vi tillater oss imidlertid å tvile. Det er nok hvalfangsten de stirrer seg blinde på. Men neste gang WWF tar til orde for subsidier bør de minnes om sine argumenter mot å subsidiere hvalfangst. Argumentene deres kan brukes generelt. De er ikke unike for hvalfangsten.

Liberaleren er motstander av alle former for subsidier.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer