Ukategorisert

Skolevalg – eller valg på skolene?

NRK melder at det er stor interesse for de tradisjonelle skolevalgene, som avholdes en snau uke før stortingsvalget i høsten. Skolevalgene har knapt informasjonsverdi. Isteden bør det egentlige valget flyttes inn på skolene.


For å nyansere påstanden om informasjonsverdien av skolevalgene; noen skoler klarer å lage et opplegg rundt skolevalgene som gjør at det faktisk kommer reell informasjon og opplysning ut til elevene (som skal stemme for første gang). Men på de fleste skolene er debattene et show fra ende til annen. Dette vet de aller fleste som har hatt befatning med skolevalg.

Det er mulig at valgforskere ikke vet det, og at journalister gir blaffen i at de vet hva som foregår. Valgforskerne, fordi de tross sirkustilstandene som preger skolevalgene tillegger tendensene i skolevalget så stor vekt som «temperaturmåler» før det egentlige valget. Journalistene er jo mest opptatt av personkonfrontasjon mer enn saker rent generelt, og er strålende fornøyd med at det er konfrontoasjon og sirkus som preger også skolevalgene. Da trenger ikke journalistene endre noe på sin måte å rapportere.

Jeg har i flere år vært opptatt av hvordan det representative fungerer, og vilkårene for det. Herunder de unges introduksjon til vårt politiske systemet. Det vil være en underdrivelse å hevde at skoledebattene skaper noen stor entusiasme for og tiltro til systemet med representativt demokrati. Snarere avsmak. Det representative demokratiet, med alle sine feil og mangler er tross alt bedre enn alternativet..

Før valget i 2005 gjorde jeg en rekke fremstøt i ulike retninger, for å få de kommunale valgstyrene til å opprette valglokaler på de videregående skolene, slik at de elevene som ville, kunne forhåndsstemme.

Også i 2007 forsøkte jeg å gjøre en innsats, men selv om kommunalminister Åslaug Haga gav et positivt svar på brevet. Foran 2007-valget ba jeg Unge Venstre komme med en oppfordring til Venstres medlemmer av lokale valgstyrer, og medieoppslag fortalte at dette ble fulgt opp noen steder. Også andre partiers ungdomsorganisasjoner tok tak i oppfordringen.

Makten til å senke terskelen til valglokalet, ligger i hvert eneste formannskap landet over. Det er de som er valgstyre, og som kan vedta dette. Det pussige er at ungdomsorganisasjonene til partiene ikke forsøker å gjøre dette til en sak for å få øket valgdeltagelsen blant ungdom.

Selv om tiden nå kan være iferd med å renne ut, fordi formannskapene fordeler mannskap og bestemmer hvor det skal være mulig å forhåndsstemme håper jeg at flere enn meg engasjerer seg for å øke valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere.

Med i bildet hører også at førstegangsvelgerne ikke kommer til å bruke skoledebatten eller løpeseddelaksjoner som eneste måte å skaffe seg informasjon på. Internett vil gi ungdommene mulighet til å gjøre seg opp sin egen mening, fremfor å la seg fange av billige «one-liners» i en skoledebatt.

Skolevalgene bør avskaffes. Istedenfor bør elevene få delta i det egentlige valget, på skolen der de er elever.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer