Ukategorisert

Subsidielister på nett – ja takk!

Nationen slår et slag for innsynet i hvordan skattebetalernes penger bruker, og offentliggjør lister over hvilke bønder som får mest av pengene du og jeg må betale i skatt. Avisen har også en avstemning om det er riktig å offentliggjøre. Delta!


Som kjent er Liberaleren motstander av at media publiserer skattelistene; lister som viser hva du og jeg tjener, betaler i skatt og har av formue. Vi anser dette som et angrep på privatlivets fred, og mener at disse opplysningene både er misvisende – og er en sak mellom den enkelte og myndighetene.

Lister over hvem som får dine og mine skattepenger via staten, altså som en eller annen form for offentlig tilskudd, er jeg derimot for at offentliggjøres. Du og jeg bør ha innsyn i hvordan skattepengene våre brukes.

Liberaleren er som kjent motstander av subsidier, da dette er inngripen i markedets frie prisdannelse. Subsidier opprettholder ulønnsom drift og etablerte næringsmønstre, og hindrer omstilling, modernisering og nyskapning. Nationen skriver at de som ligger på toppen av subsidielisten faktisk taper tilskudd ved å drive sammen istedenfor å sitte hver for seg.

Du kan lese mer om de ulike formene for subsidiering av norsk landbruk her. Du kan søke i tilskuddslistene her.

Midt på nettsiden har Nationen sine avstemninger. Du bør delta i avstemningen om det er riktig å offentliggjøre tilskuddslistene.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
Morten
12 years ago

Kanskje dette kan føre til at vi får bedre matkvalitet. Sovietkontrollen på matoproduksjonen fører jo som kjent til elendig matkvalitet, det vet alle som har vært i utlandet.

Øyvind Treider Olsen
Øyvind Treider Olsen
12 years ago

Må tydligvis ta en tur til legen å sjekke ganen min,for ikke visste jeg at jeg hver dag spiser elendig mat…..Netse gang jeg er på Bondens marked får jeg advare alle kundene,for de vet sikkert ikke hva de gjør ?

Pleym
Pleym
12 years ago

Øyvind, du kan jo ikke vite hva alternativet til norsk mat er, hvis du ikke har forsøkt det. Da kan du leve lykkelig uvitende, i troen på at norsk mat er best.

Øyvind Treider Olsen
Øyvind Treider Olsen
12 years ago

Det er langt imellom best og elendig.Har ikke påberopt all norsk mat som suveren i forhold til mat fra andre land.Det er mange mennesker der ute i den store verden som har utrolig mye,variert og spennende mat. Men denne ensrettingen når man skal beskrive norske forhold og gjerne krydrer den med sosialisme og andre stygge ord,synes jeg rett og slett blir for banalt

Øyvind Treider Olsen
Øyvind Treider Olsen
12 years ago

Lister over hvilke bønder som får hva i jordbrukssubsidier er selvsagt helt på sin plass. Vil gjerne vite hva mine og andres skattepenger går til jeg.

Fra arkivet