Ukategorisert

Subsidielister på nett – ja takk!

Nationen slår et slag for innsynet i hvordan skattebetalernes penger bruker, og offentliggjør lister over hvilke bønder som får mest av pengene du og jeg må betale i skatt. Avisen har også en avstemning om det er riktig å offentliggjøre. Delta!


Som kjent er Liberaleren motstander av at media publiserer skattelistene; lister som viser hva du og jeg tjener, betaler i skatt og har av formue. Vi anser dette som et angrep på privatlivets fred, og mener at disse opplysningene både er misvisende – og er en sak mellom den enkelte og myndighetene.

Lister over hvem som får dine og mine skattepenger via staten, altså som en eller annen form for offentlig tilskudd, er jeg derimot for at offentliggjøres. Du og jeg bør ha innsyn i hvordan skattepengene våre brukes.

Liberaleren er som kjent motstander av subsidier, da dette er inngripen i markedets frie prisdannelse. Subsidier opprettholder ulønnsom drift og etablerte næringsmønstre, og hindrer omstilling, modernisering og nyskapning. Nationen skriver at de som ligger på toppen av subsidielisten faktisk taper tilskudd ved å drive sammen istedenfor å sitte hver for seg.

Du kan lese mer om de ulike formene for subsidiering av norsk landbruk her. Du kan søke i tilskuddslistene her.

Midt på nettsiden har Nationen sine avstemninger. Du bør delta i avstemningen om det er riktig å offentliggjøre tilskuddslistene.

Mest lest

Arrangementer