Notiser

Venstres første regjering

tiltrådte idag, 26.juni, for 125 år siden. Efter at ministeriet Selmer ble felt i riksretten, ble parlamentarismen innført, og Venstres Johan Sverdrup fikk i oppdrag å danne regjering. Liberaleren omtalte denne hendelsen også i 2004.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
12 years ago

Ironisk nok ville ikke denne regjeringen blitt felt i riksretten om dagens prinsipp om partimessig proporsjonalitet mellom Lagting og Odelsting var konstitusjonell sedvane eller kodfisert i Grunnloven (uten å vite dette sikkert vil jeg tro prinsippet er nedfelt i Stortingets forretningsorden, som jeg vil anta kan endres med simpelt flertall) hadde vært gjeldende praksis. Eller for den saks skyld om samme forsamling skulle ha vært både påtalemyndighet og «utvelgelsesinstans» for det politiske element (eller skal man si juryelement?) i riksretten, slik gjeldende Grunnlov av 2007 fastsetter. Sagt på en annen måte: Uten vedtagelsen av det, med den villedende betegnelse, semi-aristokratiske… Read more »

Sentrumskonservativ
12 years ago

Rettelse: Ikke regjering, men ministerium. Men for å underbygge mitt poeng: Ingen regjering har vært forpliktet til å gå av som en følge av mistillit ved simpelt flertall i Stortinget før i 2007. Kun ved riksrett kunne Stortinget eventuelt i dette scenariet ha beskyttet sin egen private sedvane, som har null konstitusjonell legitimitet ettersom tolkning av konstitusjonen faller utenfor lovgivende makts kompetanseområde (dvs. riksretten har myndighet til hverken å endre Grunnloven eller å tolke den).

Baltzersen
12 years ago

Ja, Norge fikk sin første parlamentariske regjering 26. juni 1884, men ble parlamentarismen innført da? Derom strides de lærde.

Forøvrig hadde Georg Apenes i et møte i Den Polytekniske Forening i februar et interessant sitat – som kommentar til ønsket om å få en mengde nye rettigheter inn i Grunnloven – av en politiker. Trygve Bratteli, mener jeg det var.

Det lød omtrent som følger: «Hva som er konstitusjonelt korrekt, avgjøres til enhver tid av forsamlingen der inne [i stortingssalen].»

Sentrumskonservativ
12 years ago

Nok en gang treffende – og skremmende – av Apenes!

Sentrumskonservativ
12 years ago

Jeg ventet bare på en kommentar fra Baltzersen her. Men er denne av den oppfatning at 2007-kodifikasjonen av parlamentarismen vedtatt suverent av Stortinget strider mot Grunnlovens ånd (dvs. § 112)?

Fra arkivet