Ukategorisert

NTB frir til politikerne

Norsk Telegrambyrå, NTB, ønsker skattefinansiert finansiering. I dag mottar byrået ingen skattefinansiert støtte, men nå snuser selskapet på statsstøtte i en eller annen form.

Det er Journalisten.no som bringer den triste nyheten om at NTB ønsker å la seg kjøpe av politikere og byråkrater.

NTB ser for seg tre muligheter for skattefinansierte bidrag, nemlig innkjøp, pressestøtte og prosjektbidrag.

Det er forståelig, men beklagelig, at NTB ønsker økonomisk støtte over statsbudsjettet. Staten deler ut mange millioner kroner til andre aktører som konkurrerer med NTB, og det gir ulike konkurransevilkår som NTB naturlig nok merker. Det beste og mest naturlige er en sterkt begrenset statsmakt som kun skal sørge for kjerneoppgaver. Næringsvirksomhet og subsidier inngår ikke blant disse oppgavene.

Norsk Telegrambyrå ble etablert i 1867.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
12 years ago

Det ville vært interessant om Liberaleren redaksjonelt kunne spesifisere litt nærmere disse «kjerneoppgavene». Om man hadde et mer realistisk (dvs. (liberal)konservativt) utgangspunkt her, dvs. ikke i for stor grad gikk inn for endringer av den bestående samfunnsorden, tror jeg man kunne finne støtte for et slikt syn i flere norske partier, også i deler av Kystpartiet (selv om dette partiets sentrale ledelse på populistisk vis ofte ønsker å øke offentlig engasjement og pengebruk; partiets snevre ideologiske program kan imidlertid tolkes på en noe annen måte…).

NTB-kunde
NTB-kunde
12 years ago

Som betalende kunde hos NTB kommer vi til å kreve prisreduksjon som følge av evt. statsstøtte.

Fra arkivet