Ukategorisert

Stortingsvalget starter 1. juli

Fra onsdag 1. juli er det mulig å stemme ved stortingsvalget.

De som skal stemme i perioden fra 1. juli til 9. august, må ta kontakt med den kommunen de oppholder seg i for å få informasjon om når og hvor de kan stemme. Det er ikke meningen at kommunene skal legge til rette for ordinær forhåndsstemmegivning i alle valglokalene i denne perioden. Alle som skal stemme må ha med legitimasjon.

Kommunal- og regionaldepartementet forklarer ordningen som vi kan omtale som ny.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
12 years ago

«# Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare fra fylkeskommunenes side, vil de bli distribuert ut til kommunene og brukt ved stemmegivningen. I enkelte fylker er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli.» Er ikke dette en form for diskriminering av kandidater både i og utenfor partier? Hadde undertegnede bodd i Oslo, ville jeg f.eks. endret denne listen for Høyre slik (med egen… Read more »

bigboyen
bigboyen
12 years ago

Jeg reagerer også på det her, for det har vel ikke vært praksis før? Vi velger mennesker, ikke partier. Så forhåndstemming bør ikke begynne før alle listene er klare.

Fra arkivet