Ukategorisert

Privatimport av alkoholholdig drikk er tillatt

Fra i dag av kan privatpersoner innføre alkoholholdig drikk til personlig bruk til Norge uten selv å frakte varene over landegrensen som eget reisegods.

Stortinget vedtok 16. juni 2009 endringer i alkoholloven som går ut på å oppheve forbudet mot privatimport av alkoholholdig drikk. Lovendringen trådde i kraft 1. juli 2009.

Bakgrunnen for beslutningen om å endre bestemmelsene om privatimport er at ESA ba Norge oppheve privatimportforbudet.

Det er Helsedirektoratet som forvalter privatimportordningen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer