Ukategorisert

Advarsler til TV-stasjoner

Medietilsynet har gitt advarsler til 15 TV-stasjoner som sendte reklamefilm for Høyre. Det er en krenkelse av ytringsfriheten!

Medietilsynet har konkludert med at visningene av den politiske reklamefilmen for Høyre i mars i år er i strid med forbudet mot politisk reklame i kringkastingsloven, og at det ikke er i strid med Den europeiske menneskerettighetsdomstolen å opprettholde forbudet i disse konkrete sakene. Tilsynet mener dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra desember i fjor, ikke tar stilling til kringkastingslovens forbud mot politisk reklame som sådan, men legger føringer for små partiers ytringsfrihet og muligheten for disse til å få fjernsynsdekning.

Istedenfor økt ytringsfrihet og like konkurransevilkår har det politiske flertallet endret NRK-plakaten og tilrettelagt for Frikanalen gjennom å bruke skattefinansierte penger. Disse endringene støtter Medietilsynet seg til og sanksjonerer mot 15 TV-kanaler som ikke har gjort noe annet enn det mange radiostasjoner i Norge gjør, nemlig å sende informasjon for de politiske partiene.

Mest lest

Arrangementer