Ukategorisert

Krigen mot tobakk fortsetter

En betydelig del av befolkningen ønsker 20-årsgrense på kjøp av tobakk. Galskap!

Denne uken presenterte Tobakksfritt en undersøkelse som viser at halvparten av de spurte stiller seg positive til å heve aldersgrensen på tobakk fra 18 til 20 år. Det er overvekt i alle grupper av befolkningen som ønsker å heve aldersgrensen. I tillegg til økt aldersgrense vil nesten 60 prosent av de spurte redusere antall utsalgssteder, ifølge Den norske legeforening.

De som ønsker 20-årsgrense mener at det skal være mulig å være kommunestyrerepresentant, ordfører, stortingsrepresentant og medlem av regjeringen i ung alder, uten at personene som ønsker slike verv skal ha lov til å kjøpe tobakk. Befolkningen må ha fått solstikk!

Politikerne kan kun redusere antall utsalgssteder gjennom å innføre en konsesjonsordning for salg av tobakk. Ettersom konsesjonsordninger hindrer fri konkurranse, kan ikke Liberaleren anbefale tiltaket. Konsesjonsordninger går ikke hånd i hånd med liberalisme.

Tags:

Mest lest

Arrangementer