Ukategorisert

Redaktøren gjør det godt på bloggkåring

–Politisk blogging kommer til å bli bare viktigere og viktigere i en tid der mediene stadig må kutte kostnader. Ved å ta utgangspunkt i våre egne interesser og kunnskaper som grunnlag for blogging, så opplyser og kvalifiserer vi leserne. Dermed skaper vi også våre egne nisjer. Noe som i sin tur innebærer at tomrom fylles. Det er sunt for demokratiet vårt at vi fyller dette tomrommet. Derfor vil jeg oppfordre alle som har noe å melde om å kaste seg ut i bloggsfæren, sier Svein Tore Marthinsen, som nå holder på å kåre den beste politiske bloggen.

Svein Tore Marthinsen holder på å kåre Norges beste politiske blogg. Han er valganalytiker, statsviter og skribent og leverer analyser til Minerva, Romerikes Blad, Drammens Tidende, Harstad Tidende og Smaalenene. Han leverer også jevnlig kronikker til Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Etter at Liberalerens redaktør, Per Aage Pleym Christensen, har gjort det godt i nominasjonen, måtte Liberaleren ta en prat med Marthinsen.

Nominasjonsprosess frem mot 2010
Vi ba naturlig nok Svein Tore Marthinsen om å fortelle om kåringen.

–To ganger har jeg kåret de ti beste politiske bloggene for nettstedet Kommentar.no. Disse listene, kombinert med forslag fra mine lesere, brukte jeg som utgangspunkt for å nominere 20 blogger som konkurrerte om tittelen «Norges beste politiske blogger 2009». Over 800 stemmer ble avgitt i kåringen og Onar Åm tok en relativt klar seier. Nå har jeg satt i gang en nominasjonsprosess fram mot 2010 hvor 20 stykker hver måned konkurrerer. De 15 øverste går hver gang videre til neste måned, mens de fem nederste ryker ut og erstattes av nye. Når vi går inn i et nytt år, vil de 20 som er stemt frem gjøre opp om tittelen i 2010, sier Marthinsen.

Hva avgjør hvem som til enhver tid er kandidat, er vårt neste spørsmål.
— Nominasjonskomiteen er meg selv. Men jeg har sju kriterier som jeg legger til grunn, sier Marthinsen før han ramser opp punktene til Liberaleren.
1) Bra frekvens på bloggingen. Helst daglig, men minumum ukentlige oppdateringer.
2) God språkføring.
3) God substans. Bloggen bør tilføre oss noe -helst elementer som man finner ingen eller få andre steder.
4) Mange av blogginnleggene bør være politisk relaterte.
5) Åpne for dialog. En god blogg legger opp til dialog med leserne. Dette fordrer også at bloggeren, i alle fall i noen grad, selv bidrar i dialogen med leserne.
6) Få fram personligheten. Ha en personlig vri som gjør at leserne blir bedre kjent med personen bak. Politikere som f.eks. kun legger ut sine egne taler og kronikker etc faller her noe igjennom.
7) Ikke anonym. Det bør opplyses hvem personen bak bloggen er.

Pleym Christensen vant
Redaksjonen har det siste døgnet vært klar over at Per Aage Pleym Christensen, Liberalerens redaktør, vant nominasjonen for juni måned. Skribenten er stolt som en hane over å kjenne Pleym Christensen. Likevel var det godt å få resultatet bekreftet hos noen som ikke har tilhørighet til Liberalerens redaksjon.

–Kun en månedsnominasjon for 2010 er avholdt. Her kom Pleym, etter sterk mobilisering mot slutten, på topp med snaut 50 stemmer. Han går dermed, sammen med de 14 neste på listen og noen nye nominerte, videre til ny avstemning i juli, sier Marthinsen.

Hvor mye prestisje legger de ulike personene i kåringene?
–Jeg tror de fleste tar det som en litt morsom og uhøytidelig kåring hvor hovedsaken er å skape fortjent oppmerksomhet rundt gode blogger. Men noen legger nok litt mer i det enn andre. En hyggelig bieffekt av ulike stemmemobiliseringer er selvsagt at mange politisk interesserte mennesker frekventerer min egen blogg og kanskje også finner noe annet interessant der, sier Marthinsen.

Savner gode partiuavhengige blogger
Liberalerens redaksjon besøker daglig mange forskjellige blogger. Vi er faste lesere av personer som har sterke meninger. Det ble naturlig å spørre valganalytikeren, statsviteren og skribenten om hva han synes om de politiske bloggene i Norge?

–De politiske bloggene er av høyst varierende kvalitet. Det er ikke så veldig mange som er virkelig gode. Men antallet er økende. I en tidlig bloggfase var blåboggerne klart best. Jeg synes at disse generelt har stagnert noe, parallelt med at de røde har kommet mer og mer på banen. Gode Ap-blogger er det imidlertid fortsatt veldig langt mellom. Jeg savner også noen flere gode partiuavhengige blogger, sier Marthinsen.

Noe spesielt du vil si om liberalistiske blogger?
–Liberalistiske blogger utgjør et helt nødvendig korrektiv til venstrevridde og sentrumsorienterte medstrømsmedier. Og deres eksistens er enda viktigere med tanke på at et liberalistisk parti aldri vil få noen nevneverdig suksess her i landet. Det finnes flere gode liberalistblogger, med Pleym, Nordby Lunde, Snoen og Åm som de mest framtredende, sier Marthinsen mens skribent Solvik nikker samtykkende.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer