Ukategorisert

Kutt i kulturstøtten = dyrere kultur?

Trond Giske har en utblåsing mot Fremskrittspartiet i Dagsavisen.

Han påstår at kulturtilbud vil bli dyrere for folk flest om statsstøtten fjernes eller reduseres kraftig. Han tar feil, rett og slett fordi mange borgere i dag betaler for kulturtilbud de ikke benytter. De betaler for tilbudene gjennom skatter og avgifter.

Alle menneskene som i dag finansierer kulturtilbud de ikke benytter, vil tjene penger på et systemskifte innen kulturpolitikken, så fremst pengene brukes til skattelettelser fremfor ny innsats på felt som i dag er skattefinansiert. Lavere skatt gir borgerne økt frihet!

Død snø – folkets film
I oppslaget bruker kulturministeren filmen Max Manus som eksempel på god kulturpolitikk. Filmen om krigshelten hadde, ifølge Giske, aldri blitt realisert uten skattefinansiert støtte.

Liberaleren vil trekke frem et annet eksempel, nemlig Død snø. Filmen ble laget uten skattefinansiert støtte og ligger, ifølge Altaposten, godt an i avstemningen om folkets Amanda.

Usannheter om FrP
Kulturministeren maler et feilaktig bilde av Fremskrittspartiet. FrP vil riktig nok redusere statsstøtten en del i kultursektoren, men partiet vil bruke betydelig med skattefinansierte penger på kultur.

Ingen av stortingspartiene ønsker en liberalistisk kulturpolitikk der aktørene er fri og helt uavhengig av staten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer