Ukategorisert

Må jeg skamme meg, Sponheim?

Justisminister Knut Storberget får ros av Vox Populi for å stanse romavlytting, som kan være grunnlovsstridig. SV’eren Snorre Valen minner om at det var Odd Einar Dørum fra Venstre som var justisminister da Norge fikk sin versjon av Patriot Act. Hvor står Venstre i denne saken idag? Tar partiet selvkritikk?


Liberaleren er konsekvent på personvernets side. Det er naturlig for oss som er tilhengere av en begrenset statsmakt. Det skal finnes klare grenser for statens makt og myndighet, og rettsstatens prinsipper skal efterleves fullt ut. Som essens: Man er uskyldig til bevist skyldig. Man skal kjenne sine anklagere og hva anklagen går ut på, og man skal kunne forsvare seg i åpen rett.

Som kjent har justisminister Storbergets parti (Ap) en illeluktende historie når det gjelder ulovlig overvåkning. Så lenge motstanderne var politisk uenige og delvis konkurrenter på venstresiden var det greit å overvåke dem. Torbjørn Jagland måtte i 1996 ta initiativet til Lundkommisjonen, for å ta oppgjør med det offisielle Norge og ikke minst sitt eget partis udemokratiske historie på dette området.

Under oppgjøret om Lundkommisjonen ville den gamle garde i Ap ikke stille opp på noen skittentøysvask, og Kåre Willoch (Høyre) gjorde sitt beste for å diskreditere Lundkommisjonens arbeid. Mange Høyrefolk hadde lite imot at venstresiden ble overvåket. FrP stilte seg seg helt på overvåkernes side, og rettsstatsprinsipper ble kastet på båten.

Ifølge Snorre Valen var det altså Venstres Odd Einar Dørum som innførte Norges versjon av Patriot Act. Om noen Venstrefolk skulle benekte dette er det bare å se hva jeg skrev efter partiets landsmøte i 2005, i kommentaren «Vital olding«:

«Liberale skritt – og ikke fullt så liberale tilbakeskritt
Årets landsmøte har tatt noen nye liberale skritt; sagt ja til vin i butikker, èn ekteskapslov, og til adopsjonsrett for homofile. 16-åringer skal få stemme ved lokalvalg. Nybakte foreldre skal få en fleksibel barnepermisjon fremfor en kvotert fødselspermisjon fordelt på far og mor. Formuesskatten og pornosladden skal fjernes, og grensen for tollfri import skal heves til 1000 kr.

Et betydelig mindre liberalt skritt er det når det gamle personvernpartiet sier ja til romavlytting. Justisminister Dørum fikk personvernets siste skanse med seg på Høyres og FrPs kriminalpolitikk. Til tross for sterk motstand og stor debatt på landsmøtet. Men partiets program er likevel det mest prinsipielle på områder som personvern. Et kapittel som blir skutt ned av KrF og Høyre i regjeringen – og av illiberale krefter på Stortinget.

Akkurat som de verdiliberale standpunktene er blitt ofret på samarbeidets alter. KrF skal ha sine konsesjoner. Unge Venstre utfordrer partiet på akkurat dette punktet på landsmøtet. Ofringen av både personvernet og den verdiliberale profilen smerter mange V-folk, og det er disse 2 sammen med den påstått manglende sosiale profilen som møter mest kritikk internt.»

Dørum har sagt at det var meningen at tiltakene i loven skulle evalueres, og dette har nå skjedd. Metodeutvalgets dom er klar.

Her er Odd Einar Dørums uttalelser til Aftenposten 29.06, i forbindelse med innstillingen fra Metodeutvalget:

«Dørum sier han tar kritikken på alvor.

–Utvalget kommer med en tung anførsel som lovgiver må se på. Det var en forutsetning fra min side at dette skulle evalueres. Nå er det gjort, og det er gjort en ryddig og god jobb. Men kritikken rammer bare en liten del av metodene som ble innført, sier Dørum.

–Venstre har alltid vært i front når det gjelder personvern. Er det pinlig at du som venstrepolitiker får så sterk kritikk på det området?

–Det synes jeg ikke. Vi sto midt oppe i et viktig arbeid, og gjorde en grundig jobb som så ble forelagt Stortinget.

–Var du og regjeringen for preget av terrorangrepene i USA og Europa?

–Terroranslaget i Madrid og Nokas-saken hadde nettopp skjedd da vi jobbet med forslaget om romavlytting. Vi drøyde derfor ett år før vi gikk ut med forslaget, nettopp fordi vi ikke skulle bli påvirket.

–Gjorde du en god nok jobb i å vurdere dette opp mot Grunnloven?

–Lovavdelingen i Justisdepartementet vurderte dette i forhold til menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven.

Utvalgets flertall støtter seg på to juridiske betraktninger fra professorene Erling Johannes Husabø og Alf Petter Høgberg, som begge konkluderer med brudd på Grunnloven. Utvalgets mindretall – som består politiets tre representanter – mener avlyttingen faller inn under Grunnlovens grenser.»

Hva vil Venstre gjøre nå?
Arbeiderpartiet har kommet på bedre tanker når det gjelder overvåkning. SV har med mange ofre for overvåkning i sine rekker helt naturlig klart å plassere seg på riktig side når det gjelder personvern og rettsstatsprinsipper.

Venstre ved Odd Einar Dørum sto ansvarlig for loven som ble innført. Har han eller partiet sagt noe mer om saken, efter Aftenpostens artikkel 29.06?

På Dørums «hjemmeside» på Venstres nettsider står ingenting om Metodeutvalgets innstilling. Søk på «personvern» på Venstres sider kommer mange treff, men ingen nye om innstillingen. Også søk på overvåking gir mange treff. Det samme gjelder romavlytting – som altså Metodeutvalget mener er i strid med Grunnloven. Venstre ønsker faktisk å grunnlovsfeste personvernet. Men søk på varianter av «metodeutvalget» gir ingen treff.

Mens jeg søker i forbindelse med denne artikkelen kommer plutselig en artikkel om personvern opp på Venstres hjemmeside, i forbindelse med et innlegg partileder Lars Sponheim og nestleder Trine Skei Grande har i Dagsavisen – idag. I innlegget står det mye om hvor handlingslammet regjeringen er, og hva Venstre vil gjøre i neste periode. Det står ikke ett ord (efter hva jeg kan se) om romavlytting. Og dét over en uke efter at Metodeutvalgets innstilling ble kjent, og Dørums lov ble kritisert.

Innlegget er bra, det. Venstre har tradisjonelt hatt stor troverdighet når det gjelder personvern. Det skal ikke nektes for at troverdigheten fikk seg en knekk med den norske «Patriot Act». Så hva har Venstre tenkt å gjøre nå? Må jeg fortsette å skamme meg over utglidningen justisministeren representerte i den forrige regjeringen – eller vil Venstre bidra til at rettsstatens prinsipper skal gjelde også når det gjelder romavlytting?

Spørsmålet til partilederen, som ble enda mer aktuelt mens jeg skrev dette innlegget, er om jeg som Venstremedlem fortsatt bør skamme meg for glideflukten partiet foretok i personvernspørsmål mens Odd Einar Dørum var justisminister.

Mest lest

Arrangementer