Ukategorisert

Vil ha personvern som valgkamptema

Venstre ønsker personvern som et valgkamptema, og innrømmer det åpent i et innlegg som er publisert hos Dagsavisen.

Innlegget er signert leder Lars Sponheim og nestleder Trine Skei Grande. Duoen innrømmer at personvern aldri har vært et sentralt valgkamptema før. Denne valgkampen kan bli annerledes, ifølge Venstre-toppene. Sponheim og Skei Grande tror velgerne begynner å se tegningen: Den sittende regjeringen er ikke bare handlingslammet, den bryr seg ikke.

Sponheim og Skei Grande mener offentlige dokumenter er fulle av gode analyser om behovet for et bedre personvern. Sjelden har borgerne hatt flere alvorlige saker der personvernet burde hatt forrang. Likevel må personvernet vike hver gang. Listen over saker der personvernet er i fare er lang: Datalagringsdirektivet, den mulige overvåkingen fra Forsvarets sikkerhetstjeneste, svensk overvåkingslov og innsyn i helsejournaler er noen av eksemplene som Venstre-politikerne bruker i innlegget.

Det er ekstremt positivt at profilerte politikere og partiledere fronter personvern som en viktig valgkampsak. Det er viktig at vi har politikere som tør å gjøre motstand mot registrering, overvåking og ulik inngrep i privatlivet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer