Notiser

Minerva minner om direktivet

for datalagring som kommer fra EU, og som regjeringen somler med å ta stilling til. Les Dag Ekelbergs betimelige påminnelse og gjennomgang av saken hos Minerva.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
12 years ago

Hva sier Grunnloven? «§ 102. Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.» Denne paragraf har nå medført suspensjon av de mest inngripende metoder som ligger i loven vedtatt etter Ot.prp. nr. 60 (2007-2008). Slik undertegnede oppfatter det, er lagring av trafikkdata av hele befolkningens telekommunikasjon og e-korrespondanse om mulig enda mer inngripende enn innholdsavlytting ved sterk mistanke om planlegging av terror- eller kriminelle aktiviteter. Datalagringsdirektivet er et verktøy som alene muliggjør opprettelsen av et sosiogram, som viser den samlede befolkningens nettverk, ettersom direktivet pålegger teleselskapene å samle inn all informasjon om navnene til A og B i tilfellet… Read more »

Fra arkivet