Ukategorisert

Hablog – for datalagringsdirektivet?

Idet bloggstafetten mot datalagringsdirektivet ruller videre, mot 150 deltagere, plasserer noen seg også på motsatt side. For eksempel Hablog.

Hablog plasserer seg på motsatt side i debatten. Han mener vi ikke er opptatt av kriminalitestbekjempelse.

Jeg kan bare snakke for Liberaleren, og påpeke at han tar feil. Liberaleren er en liberalistisk nettavis. For oss er det viktig at statsmakten er begrenset og forutsigbar. Men skal man ha en stat, skal den ha få og klart definerte oppgaver. Å beskytte dine og mine rettigheter er blant disse. Derfor er politi, rettsapparat og fengselsvesen blant oppgavene liberalister vil prioritere. Men kriminalitet må bekjempes med de rette midlene. Å begå overgrep mot overgriperne blir efter mine begreper galt.

Men i våre dager er det lett å hive seg på populistiske bølger angående lov og orden. Det ropes på strengere straffer, alternativ behandling (f.eks av narkomane) nedprioriteres etc. Men å gi snakke for rettsstatens prinsipper i en tid da folk henges ut som om de var dømte når de kun er mistenkte etc, er tungt. Media skal selge, og gjør det ved å trampe på personvernet og gi blaffen i rettsstatens prinsipper.

Det er også tungt å snakke for personvern. «Alle» er opptatt av at kriminalitet skal bekjempes. Politiet skal få alle fullmakter. Er man uskyldig har man ingenting å frykte når politiet invaderer privatlivet ditt med myndighetenes velsignelse. Da forsvinner grensen mellom stat og individ, i et forhold er individet allerede er den svake part.

Venstre har allerede stilt ultimatum på regjeringsdeltagelse hvis det blir aktuelt å bore efter olje utenfor Lofoten og Vesterålen. Samtidig vil partiet løfte personvernet som tema i valgkampen. Hva med et ultimatum når det gjelder implementering av datalagringsdirektivet?

Personvernet står allerede svakt, Hablog. Å kjempe mot ytterligere invasjon av privatlivet til hele befolkningen er efter min mening en prisverdig sak. Noen må stå opp for personvernet og rettsstatens prinsipper, i en tid der tabloidisering og populisme river ned begge deler.

Liberalerens artikler om kriminalitet finner du her.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Morten Myksvoll
12 years ago

Det er mye vi kan gjøre for å bekjempe kriminalitet, men det må ikke være i konflikt med personvernet. Det er viktig å bevare frihetene i et samfunn, selv om en skal etterforske og arrestere kriminelle.

Pleym
Pleym
12 years ago

Enig!

Anonym
Anonym
12 years ago

Hvis man tar en titt på Privacy International sin rapport fra 2007, så er det åpenbart at vi trenger politisk kamp for å styrke personvernet

http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-559597

Dessuten skal ikke lovgiver bekjempe alt som i dag defineres som kriminalitet med slike autoritære midler i et liberalt demokrati. Kriminalitet som ikke er alvorlig og ikke går ut over andre, slik som bruk av hasj og marihuana eller kjøp av sex, skal ikke bekjempes med overvåkning. Flertallet eller eliten har ikke rett til å utøve totalitært tyranni mot mennesker som er forskjellige fra dem selv eller i mindretall i et liberalt demokrati.

Morten Myksvoll
12 years ago

Har laget et blogginnlegg om dette selv, der personvern settes opp mot kriminalitet. For min del er dette et enkelt valg.

Pleym
Pleym
12 years ago

Bra!

halsev
12 years ago

Jeg er ikke egentlig overbevist om at datalagringsdirektivet nødvendigvis er veldig nyttig i kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet. Jeg vet rett og slett ikke nok om politiarbeid til å si noe særlig fornuftig om det, men registrerer at de som jobber med dette synes å mene at det er nyttig. Mitt argument for å ikke skrive under på oppropet var rett og slett at det ikke ser ut til å behandle dette i det hele tatt. Jeg er likevel helt uenig i det du skriver om populisme. Jeg oppfatter det som mye mer lettvint og umiddelbart poulært å avvise… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Siden 0911 har jo ikke politiet fått annet enn nye fullmakter, verden over.

halsev
12 years ago

Jeg registrerer at dette har blitt en almen sannhet som man ikke lenger trenger å dokumentere eller spesifisere.

Pleym
Pleym
12 years ago

Så du mener at Patriot Act ikke gav politiet i USA nye fullmakter?

Eller at den norske terrorloven vedtatt under Dørums tid som justisminister ikke utvidet politiets arbeidsmetoder?

I Storbritannia tapte Gordon Brown så vidt jeg husker en avstemning om rett til å holde terrormistenkte 90 dager i varetekt, og det meget knapt i parlamentet.

Jeg tror ikke det er så vanskelig å dokumentere at sivile rettigheter er blitt kraftig strammet inn disse årene.

Knut Johannessen
12 years ago

Jeg har også valgt å kommentere Halvors bloggpostpå egen blogg da jeg syntes svaret tok for mye plass i kommentatorfeltet hans.

trackback
12 years ago

[…] Vox Populi svarer Hablog, som er kritisk til bloggstafetten […]

trackback
12 years ago

[…] Liberaleren og Vox Populi har svart Hablog på hans kritiske innlegg. Liberaleren har svart FrP-koden på dennes […]

trackback
12 years ago

[…] Liberaleren og Vox Populi har svart Hablog på hans kritiske innlegg. Liberaleren har svart FrP-koden på dennes […]

Fra arkivet