Ukategorisert

Hablog – for datalagringsdirektivet?

Idet bloggstafetten mot datalagringsdirektivet ruller videre, mot 150 deltagere, plasserer noen seg også på motsatt side. For eksempel Hablog.

Hablog plasserer seg på motsatt side i debatten. Han mener vi ikke er opptatt av kriminalitestbekjempelse.

Jeg kan bare snakke for Liberaleren, og påpeke at han tar feil. Liberaleren er en liberalistisk nettavis. For oss er det viktig at statsmakten er begrenset og forutsigbar. Men skal man ha en stat, skal den ha få og klart definerte oppgaver. Å beskytte dine og mine rettigheter er blant disse. Derfor er politi, rettsapparat og fengselsvesen blant oppgavene liberalister vil prioritere. Men kriminalitet må bekjempes med de rette midlene. Å begå overgrep mot overgriperne blir efter mine begreper galt.

Men i våre dager er det lett å hive seg på populistiske bølger angående lov og orden. Det ropes på strengere straffer, alternativ behandling (f.eks av narkomane) nedprioriteres etc. Men å gi snakke for rettsstatens prinsipper i en tid da folk henges ut som om de var dømte når de kun er mistenkte etc, er tungt. Media skal selge, og gjør det ved å trampe på personvernet og gi blaffen i rettsstatens prinsipper.

Det er også tungt å snakke for personvern. «Alle» er opptatt av at kriminalitet skal bekjempes. Politiet skal få alle fullmakter. Er man uskyldig har man ingenting å frykte når politiet invaderer privatlivet ditt med myndighetenes velsignelse. Da forsvinner grensen mellom stat og individ, i et forhold er individet allerede er den svake part.

Venstre har allerede stilt ultimatum på regjeringsdeltagelse hvis det blir aktuelt å bore efter olje utenfor Lofoten og Vesterålen. Samtidig vil partiet løfte personvernet som tema i valgkampen. Hva med et ultimatum når det gjelder implementering av datalagringsdirektivet?

Personvernet står allerede svakt, Hablog. Å kjempe mot ytterligere invasjon av privatlivet til hele befolkningen er efter min mening en prisverdig sak. Noen må stå opp for personvernet og rettsstatens prinsipper, i en tid der tabloidisering og populisme river ned begge deler.

Liberalerens artikler om kriminalitet finner du her.

Mest lest

Arrangementer