Ukategorisert

Nettavisen har fått svar

på spørsmålene partiene efter 3 uker ikke hadde gitt svar på – og svarene på første spørsmål tyder på at Høyre ikke vil bruke EØS-avtalens reservasjonsrett mot datalagringsdirektivet. Hva sier Torbjørn Røe Isaksen og Unge Høyre-leder Henrik Asheim til dette? Vi lurer på: Hvem har svart Nettavisen på vegne av Høyre? Og: Når ble saken avklart i Høyre?

Nettavisens første spørsmål lød: «Datalagringsdirektivet. Bør Norge bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen?»

SV, Venstre og FrP svarer JA. Høyre svarer NEI. KrF svarer at de er mot direktivet, mens AP og SP ikke har svart. Merk at sistnevnte har ansvarlig statsråd for innføring av direktivet; Liv Signe Navarsete – som på SPs landsmøte sa at SP er «mest mot» direktivet. Foreløbig har ikke SP svart, og heller ikke programfestet noe om direktivet.

I et underspørsmål ber Nettavisen partiene svare på følgende: «Hvis en er for Datalagringsdirektivet, hvordan vil man sikre enkeltpersoners personvern. Lekkasjer og sikkerhetsbrudd vet man at forekommer til stadighet.»

SV, FrP, KrF og Venstre svarer at spørsmålet ikke er relevant for dem.

Høyre ønsker at man skal legge seg direktivets minstegrense på lagringstid (6 måneder – i dag lagres mye trafikkdata i flere måneder uansett av faktureringshensyn) og har svært restriktive regler for hvem som kan hente ut opplysninger og i hvilken sammenheng.

SP og Ap har heller ikke svart på dette spørsmålet.

Du kan lese hele Nettavisens artikkel her.

Nye deltagere i bloggstafetten:
Nekiam (28.juli)

Mest lest

Arrangementer