Ukategorisert

Lysbakken utfordrer Ap på personvern

SVs nestleder Audun Lysbakken har lenge vært en klar og sterk motstander av at Norge skal innføre EUs datalagringsdirektiv. Idag ble han med på bloggstafetten mot direktivet, og utfordret Arbeiderpartiet til å ta stilling.

Liberaleren har gjennom lengre tid hatt kontakt med SVs nestleder om denne saken, og kommunikasjonen har vært god. At Lysbakken deltar i bloggstafetten er bare en naturlig konsekvens av hans standpunkt i saken, og av at SV har programfestet bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Lysbakken fremhever at stafetten er en bred, tverrpolitisk allianse: «Det er også det som gir grunn til optimisme – i denne saken har vi en utradisjonell allianse som går på tvers av de vanlige skillelinjene i EØS-saker.»

Lysbakken gir regjeringspartner Arbeiderpartiet en klar utfordring:

«Min frykt er at de store ja-partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, vil ofre personvernet på EU-kampens alter. Taktikkeri i EU-debatten, der det har blitt viktig for ja-siden å vise at reservasjonsretten ikke finnes, kan hindre at Stortinget står sammen i en sak som de færreste ellers ville vært for. SV har tatt klart stilling mot direktivet. Jeg vil utfordre Arbeiderpartiet til å avklare sitt syn før valget, slik at et rødgrønt flertall kan brukes til å stoppe direktivet.» (min utheving).

De andre som har sluttet seg til stafetten idag, finner du her.

Det er grunn til å gi honnør til SV. Toppkandidatene ble utfordret igår. Idag før lunch var 3 kandidater med på stafetten.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
JILL WHITE FANEBUST
JILL WHITE FANEBUST
12 years ago

pERSONVERNET BLIR IKKE SVEKKET OM nORGE BLIR
MEDLEM AV EU.vI SITTER PÅ GANGEN OG MÅ GODTA
ALLE RESTSJONENE SOM KOMMER.HADDE VI VÆRT
MEDLEM AV EU FIKK VI VÆRE MED OG BESTEMME.

jill

Pleym
Pleym
12 years ago

Jill, du trenger ikke rope til oss. Det er nemlig hva du gjør når du skriver med store bokstaver. Når det gjelder EU og personvern blander du to diskusjoner: 1. Blir personvernet svekket? Mitt svar er ja, grunnet datalagringsdirektivet og Schengen. 2. Norge trenger ikke bli medlem av EU for at personvernet skal svekkes, det klarer Stortinget dessverre selv. Men blir Norge medlem må vi altså godta ting som DLD, som vi nå kan si nei til, via EØS-avtalens reservasjonsrett. 3. Ja, vi hadde hatt stemmerett om vi var med i EU (naturlig nok), men ikke over datalagringsdirektivet, som ble… Read more »

trackback
12 years ago

[…] Saken som tydeligvis ikke er aktuell nok for Ap ennå, er om EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lovverk. Det er gått tre og et halvt år siden EU vedtok direktivet, og et halvt år siden domstolen stadfestet at direktivet må innføres. Når blir saken aktuell for Ap? VG har oppfattet SV-nestleder Audun Lysbakkens krav på egen blogg om at regjeringspartner Ap må ta stilling til direktivet – før valget. […]

Sentrumskonservativ
12 years ago

De irske og slovakiske representantene i Rådet stemte imot direktivet. Det hjalp ikke. Europaparlamentet godkjente direktivet. Er Norges innflytelse over egne anliggender størst med grovt sett 1 pst. tallmessig innflytelse i ministerråd, parlament (uten forslagsrett) og kommisjon (1/27) uten vetorett, eller med 0 pst. tallmessig innflytelse i disse organer, men med en generell vetorett i EØS-saker (ca. 7 pst. av EUs samlede rettsakter)?

Fra arkivet