Ukategorisert

Lysbakken utfordrer Ap på personvern

SVs nestleder Audun Lysbakken har lenge vært en klar og sterk motstander av at Norge skal innføre EUs datalagringsdirektiv. Idag ble han med på bloggstafetten mot direktivet, og utfordret Arbeiderpartiet til å ta stilling.

Liberaleren har gjennom lengre tid hatt kontakt med SVs nestleder om denne saken, og kommunikasjonen har vært god. At Lysbakken deltar i bloggstafetten er bare en naturlig konsekvens av hans standpunkt i saken, og av at SV har programfestet bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Lysbakken fremhever at stafetten er en bred, tverrpolitisk allianse: «Det er også det som gir grunn til optimisme – i denne saken har vi en utradisjonell allianse som går på tvers av de vanlige skillelinjene i EØS-saker.»

Lysbakken gir regjeringspartner Arbeiderpartiet en klar utfordring:

«Min frykt er at de store ja-partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, vil ofre personvernet på EU-kampens alter. Taktikkeri i EU-debatten, der det har blitt viktig for ja-siden å vise at reservasjonsretten ikke finnes, kan hindre at Stortinget står sammen i en sak som de færreste ellers ville vært for. SV har tatt klart stilling mot direktivet. Jeg vil utfordre Arbeiderpartiet til å avklare sitt syn før valget, slik at et rødgrønt flertall kan brukes til å stoppe direktivet.» (min utheving).

De andre som har sluttet seg til stafetten idag, finner du her.

Det er grunn til å gi honnør til SV. Toppkandidatene ble utfordret igår. Idag før lunch var 3 kandidater med på stafetten.

Mest lest

Arrangementer