Ukategorisert

Stafetten: Morgenbladet på laget

Bloggstafetten har nådd over 130 deltagere. Idag sier Morgenbladet på lederplass nei til datalagringsdirektivet. I lederen spekuleres det i om Ap satser på hjelp fra Høyre for å få banket gjennom direktivet, efter valget, og om FrP vil stå på sitt nei til direktivet eller ikke.

Morgenbladet mener denne saken ikke egner seg til taktikkerispill i forbindelse med EU-saken. Frank Rossavik har tidligere uttalt at man burde prøve ut reservasjonsretten i EØS-avtalen på mindre viktige direktiver. Nå erkjenner Morgenbladet den brede politiske motstanden mot datalagringsdirektivet. Derfor fremhever lederen at saken må heves over taktiske vurderinger i forhold til en eventuell EU-debatt.

Lederen i Morgenbladet kan du lese her.

Nye deltagere i bloggstafetten:

Frank Eivinds lille verden

De to siste dagene har Liberaleren pr. epost utfordret alle toppkandidatene i SV (mandag) og SP (tirsdag og onsdag) til å delta i bloggstafetten.

Mest lest

Arrangementer