Diverse, Magasin

Datalagringsdirektivet: SP vil kreve veto i regjeringsforhandlingene

Senterpartiet vil i regjeringsforhandlingene med Ap og SV efter stortingsvalget kreve at regjeringen bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen, og stanser EUs datalagringsdirektiv fra å bli en del av norsk lov. Det opplyste partileder og samferdselsminister Liv-Signe Navarsete da SP idag åpnet valgkampen på Rånåsfoss i Akershus. SPs 1.kandidat i Telemark har samtidig sluttet seg til bloggstafetten mot datalagringsdirektivet.

Følgende uttalelse ble gitt på valgkampåpningen:

«Krev at reservasjonsretten blir brukt mot datalagringsdirektivet

Senterpartiet vil i regjeringsforhandlingane med Arbeidarpartiet og SV etter haustens val krevje at Noreg brukar reservasjonsretten mot EUs datalagringsdirektiv.
– Datalagringsdirektivet vil føre til at store mengder personleg informasjon om alle borgarar skal registrerast og lagrast over lang tid. Det vil setje personvernet under press og auke risikoen for at personinformasjon kjem på avvege, seier Liv Signe Navarsete, leiar i Senterpartiet som i dag la fram kravet under opninga av Sp-valkampen på Rånåsfoss i Akershus.

Senterpartiet vil føre ein aktiv europapolitikk og hegne om den norske sjølvråderetten.
– Då EØS-avtala vart inngått i 1993, vart det forsikra om at reservasjonsretten var til for å brukast. Så langt er den ikkje brukt ein einaste gong, seier Navarsete, som er glad for at det er eit klart fleirtal mot datalagringsdirektivet i dagens storting.

– Grunngjevninga for datalagringsdirektivet er å gjere det mogleg å overvake og kjempe mot kriminalitet. Vi meiner arbeidet med å hindre krimininalitet bør skje på andre måtar, seier Navarsete, som meiner det er urimeleg at direktivet blir sett på som eit indre markeds-direktiv og ein del av det økonomiske samarbeidet.
– Staten har ikkje krav på å få greie på kva innbyggjarane gjer til ei kvar tid. Derfor vil vi bruke reservasjonsretten mot direktivet, og det er kravet i regjeringsforhandlingane med Ap og SV, seier Navarsete.»

Slike uttalelser må anses så krystallklare at det vil bli vanskelig for SP å gå tilbake på uttalelsen efter valget. Men hva vil SP gjøre hvis Ap ikke godtar SPs krav på dette området?

Liberaleren har tidligere efterlyst at noe stiller ultimatum om regjeringsdeltagelse med datalagringsdirektivet som begrunnelse. Slik Venstres leder Lars Sponheim har gjort når det gjelder oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Når vil noen stille et tilsvarende ultimatum med datalagringsdirektivet som begrunnelse?

SPs 1.kandidat i Telemark, Anja Hjelseth, har sluttet seg til bloggstafetten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer