Ukategorisert

Hverdagen har blitt vanskeligere for næringslivet

Hverdagen har under dagens regjering blitt vanskeligere for næringslivet. I dag hadde Finnmark Senterparti valgkampåpning i Alta Fylkespartiet hadde invitert Olav Borten Moe, leder av Næringskomiteen på Stortinget.

–Det er viktig at politikerne fortsetter jobben med å forenkle hverdagen for næringslivet. Et konkret eksempel er Altinn som har gitt færre skjema for næringslivet, sa Borten Moe til Radio Nordkapp i formiddag.

Prosjektet Et enklere Norge har prøvd å tallfeste hvor mye det offentlige byråkratiet koster næringslivet. Ifølge BT.no, bruker næringslivet 60 milliarder kroner i året på ulike skjema og rapporter. På to år har kostnadene steget med nesten 3 milliarder kroner.

Bedriftene kan kun få en enklere hverdag gjennom liberalisering og avvikling av lover og forskifter. Politikerne må akseptere eiendomsrettigheter og avtalefriheten i kampen mot skjemaveldet. Senterpartiet er dessverre ikke et parti for økt frihet for næringslivsaktørene.

Mest lest

Arrangementer